Iasi :: Manastirea Sf. Trei Ierarhi - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Biserici

Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi
Iași
 HARTA S   HARTA G   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   FĂRĂ MESAJE 
Religie:Ortodox
Localitate:Iași
Județ:Iași
Adresa:bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 28
Cod poștal:700028
Telefon :0232... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele!
Adresă de e-mail : @mmb.ro
Adresa web Biserica:sfintiitreiierarhi.mmb.ro
Adrese utile:www.MMB.ro, www.primaria-iasi.ro, www.icc.ro, www.prefecturaIasi.ro
Hram:Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur
Stil arhitectonic:Tradițional moldovenesc
Detalii:Cea mai frumoasă ctitorie a lui Vasile Lupu Voievod, o adevărată simfonie a artelor în rugăciune, construită între anii 1637-1639, a fost sfințită de Mitropolitul Varlaam la 6 mai 1639.
Pe latura nordică a pronaosului se află două nișe sepulcrale în care odihnesc osemintele familiei ctitorului, iar în alte nișe, așezate simetric în peretele sudic, au fost depuse osemintele domnitorilor Dimitrie Cantemir (1710-1711, scriitor și mare orientalist, autorul unei monumentale "Istorii a imperiului Otoman") și Alexandru Ioan Cuza (1859-1866, domnitorul Principatelor Române Unite) , trecuți la cele veșnice departe de țară.
Peretele de sud al naosului conține o nișă sculptată, împodobită cu mozaicuri aurite. Aici au fost așezate, la 1641, moaștele Sf. Cuvioase Parascheva cea Nouă (cea Tânără) , cu ziua de prăznuire 14 octombrie. Darul Patriarhiei ecumenice de Constantinopol răsplătea atunci evlavia și jertfelnicia domnitorului moldovean. Din 1889, racla cu sfintele moaște va fi dusă la cea mai mare biserică a orașului, Catedrala mitropolitană.
Sfântul locaș a îndurat istoria și nestatornicia vremurilor: jefuită și arsă de năvălitori, zguduită de cutremure, biserica Sfinților Trei Ierarhi va fi restaurată din temelii în cursul ultimului pătrar al veacului al XIX-lea. Lucrările au fost conduse de arhitectul francez André Lecomte du Noüy. Acesta a adus bisericii o serie de modificări importante, însă a păstrat vechile forme arhitecturale și ornamentația sculpturală din exterior. Pictura, catapeteasma și interioarele au fost complet refăcute și împodobite cu mobilier din bronz masiv, suflat cu aur, lucrat la Viena pe cheltuiala familiei regelui Carol I. Resfințirea locașului s-a făcut în anul 1904.
Bijuterie artistică, Mănăstirea Trei Ierarhi s-a înscris în istorie și ca o fecundă vatră de cultură și spiritualitate. La 1642 veneau aici reprezentanții principalelor ramuri ale Ortodoxiei (greacă, slavă și română) pentru a participa la Sinodul interortodox de la Iași. Regi și patriarhi îi vor păși pragul plini de admirație pentru rafinamentul și bogăția monumentului. La 1645 aici era uns patriarhul Paisie al Ierusalimului (fost stareț la mănăstirea Galata) .
De sub teascurile tipografiei instalate în chiliile mănăstirii de voievodul ctitor au ieșit la lumină "Cartea românească de învățătură" (1643) , prima carte în limba română tipărită în Moldova, "Șapte Taine a Bisericii" (1644) și alte cărți de referință pentru cultura națională. Colegiul lui Vasile Lupu (1640) , temelia viitoarei Academii domnești, constituie începutul unei bogate activități didactice, continuată și în deceniile următoare, iar mai târziu prin Gimnaziul de patru ani și Școala preparandală (sec. XIX) . Astfel, renumelui panortodox de "mănăstire a Patriarhilor" se adaugă și acela de "mănăstire a dascălilor".
După 1990 ctitoria voievodală a lui Vasile Lupu și-a recăpătat statutul de mănăstire, astfel încât frumusețea artistică se împlinește zi de zi cu bucuria netrecătoare a rugăciunii.
De altfel, în timpul cât s-a aflat sub administrarea călugărilor greci, aici au predat renumiți profesori veniți de la Constantinopol sau din Orientul cultural grec. În 1821, din curtea Trei Ierarhilor s-a dat semnalul de eliberare a Greciei, eveniment consemnat și printr-o placă de marmură aplicată pe zidul Sălii Gotice.
În anul 1997 a fost așezată în incinta mănăstirii statuia celui mai mare poet român, Mihai Eminescu, care a locuit o perioadă în casa din incintă.
La Trei Ierarhi funcționează în prezent un atelier de pictură eclesială.
Alte informații:Arhitectonic, biserica preia tradiționalul stil moldovenesc, cu împărțirea binecunoscută a spațiului interior: pridvor, pronaos, naos și altar.
Ferestrele sunt împodobite cu chenare de baghete încrucișate având fiecare deasupra o cornișă lintel, iar dedesubt mici banchine pe care sunt aplicate scuturi sculptate în piatră. Șapte contraforturi sprijină zidurile bisericii.
Ușile prin care se intră în pridvor sunt încadrate cu muluri de factură gotică. Portalul prin care se trece apoi în pronaos este decorat cu cinci muluri de profilatură gotică, încadrate în două rame dreptunghiulare de muluri profilate.
Ceea ce conferă valoare de unicat mondial bisericii Trisfetitelor este ornamentația exterioară, broderia de piatră care o înfășoară de la temelie până la cornișa turlelor. Amintind Dragomirna și Galata, Trei Ierarhii își afirmă maiestuoasa originalitate prin sinteza unică de viziuni estetice aparent ireconciliabile: geometrismul rafinat al artei românești se îmbină cu elemente de friză și arabescuri orientale, dar și cu ornamente specifice artei apusene. Stihuri ale unui poem sculptural plin de expresivitate, cele 30 de bandouri complet diferite între ele înalță peste timp bucuria interioară a rugăciunii.
Pictura originală a fost realizată de cei mai vestiți meșteri din lumea ortodoxă (fragmente se păstrează în Sala Gotică) . Broderia și obiectele cu care a fost înzestrată biserica aveau fastul și strălucirea marilor ctitorii bizantine.
Însoțitor al patriarhului Macarie al Antiohiei în vizita pe care acesta a făcut-o în Moldova și în Rusia, la puțin timp după terminarea zidirii Trei Ierarhilor, diaconul Paul de Alep scria: "Toată lumea este de acord în a spune că nici în Moldova, nici la cazaci, nu se află vreo biserică să o egaleze pe aceasta, nici prin ornamentație, nici prin frumusețe, căci ea uimește pe vizitator. Dumnezeu s-o păstreze până la sfârșitul veacurilor! ".
Un alt pelerin, Evlia Celebi, se minuna la 1659 de strălucitoarea ctitorie a lui Vasile Lupu: "Nu-i chip s-o descrii cu limba sau cu pana. Fiind construită de curând, pietrele de marmoră poleită strălucesc și scânteie de parcă ar fi frunzele de pe un pergament iluminat".
Tot în epoca lui Vasile Lupu a fost ridicată și clădirea în care se află Sala Gotică, restaurată în mai multe rânduri, găzduind astăzi muzeul mănăstirii.
Cod Monument:IS-II-a-A-04076
Nr. vizualizări:24394
Data ultimei vizualizări:2022-05-25 22:43:42
Data ultimei actualizări:2016-07-26 12:15:13
Data încărcării pe sit:2005-11-24 05:10:47
Nr. Mesaje:0
Nr. Fotografii:1

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Data: 2007-09-27
Contor: 447

Vedere generală
Foto: Vitalie Danciu