„Pregatiti calea Domnului, drepte faceti cararile Lui” - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

„Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”

[2015-01-04]
Cuvântul IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, rostit la întronizarea IPS Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Distinse autorități,
Iubiți frați preoți, Cuvios cin monahal,
Iubiți credincioși,
Suntem în duminica dinaintea Botezului Domnului. Ne aflăm în străvechea Catedrală a Romanului, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru momentul cel sfânt al intronizării Preasfințitului Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului.
Un întreg câmp misionar este așezat în fața noului Arrhiepiscop, lucrare sfântă începută în această zonă a Moldovei de Preasfinția Sa acum 15 ani ca arhiereu-vicar al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Eftimie și care se cere a fi continuată, adâncită și dezvoltată în noua Sa slujire ca întâistătător al Eparhiei.
La acest eveniment participă, cu mila Domnului, arhierei și preoți dimpreună cu mulți credincioși ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Se cuvine, așadar, în slujirea noastră de arhierei și preoți să medităm pentru câteva clipe împreună cu credincioșii noștri la marea taină a preoției, la marea taină a arhieriei.
Acum, la începutul Sfintei Liturghii, după rostirea cuvintelor din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel și din Sfânta Evanghelie după Marcu, lăsându-ne ajutați de înțelepciunea cea de taină a acestor texte scripturistice, să împrospătăm în cugetul nostru cele legate de frumusețea și greutatea slujirii arhierești. Facem aceasta cu gândul la răspunsul pe care-l avem de dat la așteptările oamenilor și, mai ales, la judecata lui Dumnezeu.
„Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”(Marcu I, 3). Aceasta a fost misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, profețită cu multe veacuri înainte, și anume: pregătirea venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Slujirea preotului și, cu atât mai mult, a arhiereului aceasta este: să pregătească venirea Domnului Hristos în viața proprie și a credincioșilor păstoriți, să fie gata pentru prezența și lucrarea lui Hristos în lume, în inima proprie și în cea a enoriașilor care fac parte din obștea pătorită.
„Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt” (Marcu 1,8), mărturisea Sfântul Ioan Botezătorul despre Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt în Biserică este săvârșit de Hristos Domnul prin mâna arhiereilor și a preoților hirotoniți de acesta. Părintele Dumitru Stăniloae spune că mâna arhiereului așezată pe creștetul celui hirotonit întru preot este „organul prin care Hristos însuși transmite lucrarea Sa în Tainele pe care le săvârșește”[1], arhiereul „reprezentându-L în mod văzut pe Hristos.”[2] Lucrarea arhiereului este manifestarea văzută a mâinii lui Hristos, a cuvântului lui Hristos, a sfințirii, a iertării, a păstoririi Domnului Hristos. „Hristos nu a luat mâna omenească degeaba, continuă Părintele Dumitru Stăniloae, dar nemailucrând cu mâna Sa în mod vizibil, mâna Sa este activă prin mâna celor prin care se prelungește în plan văzut preoția Sa nevăzută”[3].
Fiind mâna văzută a mâinii nevăzute, dar prezente a lui Hristos, fiind gura văzută a gurii nevăzute, dar prezente a lui Hristos, arhiereul, după mărturia Sfinților Părinți este „chipul lui Hristos”[4]. El se afl㠄în chipul lui Dumnezeu”[5]. „Episcopul… săvârșește lucrarea lui Hristos și arată tuturor, prin săvârșirea acestei lucrări, că este ucenic al Bunului și Marelui Păstor, că este așezat acolo ca să ridice păcatele turmei sale”[6], mărturisește Sfântul Isidor Pelusiotul în legătură cu misiunea episcopului.
Cine este episcopul și care este lucrarea lui? Conștiința Bisericii îl arată pe episcop ca fiind, în numele Domnului Hristos, „întâistătătorul comunității bisericești locale, conducătorul adunării euharistice și cel în jurul căruia se zidește și se adună Biserica. El păstorește, conduce, zidește spiritual și sfințește credincioșii dintr-o anumită zonă geografică”[7]. Continuând lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos, a Sfinților Apostoli și a arhiereilor dinaintea lui, episcopul „învață și povățuiește poporul lui Dumnezeu, slujește cuvântul Adevărului, se războiește cu rătăcirile și ereziile, se îngrijește de unitatea Trupului lui Hristos, sfințește poporul lui Dumnezeu, …. cu harul Sfintelor Taine, îi instruiește pe păstori și se preocupă de asigurarea corpului misionar al Bisericii”[8].
Episcopul este „străjer” sau „păzitor al acelora care se găsesc la dumnezeiasca adunare, adică în Biserică”[9]. După cuvântul Sfântului Vasile cel Mare episcopul este „sprijin al patriei, podoabă a Bisericilor, stâlp și temelie a adevărului, întărirea credinței în Hristos, siguranța casnicilor săi, neînfrânt de vrăjmași, păzitor al datinilor străbune, dușman al inovațiilor”[10]. „Nu vezi cu câte trebuie să fie înzestrat episcopul?” se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Să fie povățuitor, răbdător, să păstreze cu statornicie cuvintele credinței, după cum a fost învățat” [11]. Autoritatea episcopului rezidă în faptul că el trece „cu vederea pe ale sale și se îngrijește de problemele celor pe care îi conduce”[12].
Durerile, suferința, încercările preoților și credincioșilor din Eparhia încredințată sunt pâinea cea de toate zilele a episcopului: „Episcopul, spune Sfântul Isidor Pelusiotul, trebuie să se împodobească cu toate virtuțile și să trăiască necazurile celorlalți ca ale sale. Deoarece el nu trăiește pentru el însuși, ci pentru cei asupra cărora are autoritate, iar viața lui este controlată de mii de ochi și de limbi”[13]. Autoritatea episcopului, ca păstor de suflete, după mărturia Sfinților Părinți constă în „nerăutatea lui, în zelul lui, în rugăciunea lui”[14], în „dragostea”[15] lui, în „smerenia”[16] lui, „în teama de a da socoteală exactă pentru sufletele turmei sale”[17] în fața lui Dumnezeu.
În lucrarea sa liturgică, învățătorească și conducătoare, episcopul este ajutat în primul rând de preoții din parohiile și mănăstirile eparhiei. Încă din veacul doi după Hristos, Sfântul Ignatie Teoforul vorbea despre unitatea indestructibilă dintre episcop și „sfânta preoție a Bisericii” dimpreună cu credincioșii după chipul „corzilor de chitară”. „Așadar, spune el adresându-se creștinilor din Smirna Asiei Mici, trebuie să umblați în conformitate cu părerea episcopului, lucru pe care cu adevărat îl și faceți. Preoțimea voastră demnă de pomenit, care este vrednică de Dumnezeu, este legată armonios de episcop precum corzile de chitară. De aceea, în unitatea voastră și în dragostea voastră cea într-un singur glas, Iisus Hristos devine cântare de laud㔠[18]. Legătura preoților cu episcopul lor canonic este semnul împreună șederii în Biserica lui Hristos, arătată în mod special în Dumnezeiasca Euharistie. Sfântul Ignatie Teoforul spune c㠄acea Euharistie să fie considerată sigură, dacă are loc împreună cu episcopul sau cu cel pe care acesta îl rânduiește. Unde va fi prezent episcopul, acolo să fie și mulțimea, după cum chiar acolo unde e Hristos e și Biserica Universală. Nu e îngăduit fără episcop nici botez, nici agapă să se săvârșească. Tot ceea ce el validează, aceasta îi e și lui Dumnezeu bineplăcut și așa va fi sigur și cert orice veți face”[19].
„Bine e să avem cunoaștere despre Dumnezeu și despre episcop. Cel care cinstește pe episcop, este cinstit de Dumnezeu. Cel care săvârșește ceva în necunoștința episcopului slujește pe diavol”[20].
Starea de veghe pentru unitatea Bisericii este datoria de căpetenie a episcopului. Rugăciunea sa, sacrificiile sale de orice fel, umilințele la care poate fi supus, renunțarea și la ceea ce i se pare a fi bun în fața pericolului dezbinării – toate au drept scop menținerea în unitatea Bisericii a preoților și credincioșilor eparhiei. Aceasta se realizează în mod special dacă episcopul menține o legătură duhovnicească cu preoții săi pe de o parte și cu superiorii săi pe scară ierarhică, mitropolit, patriarh și Sfântul Sinod pe de altă parte. Canonul 34 al Sfinților Apostoli și cele asemănătoare prevăd foarte clar c㠄episcopii fiecărui neam…. să nu facă nimic peste cunostința…. primului dintre ei și să-l considere drept căpetenie pe acesta”. În același timp, nici întâistătătorul episcopilor „să nu facă ceva fără să îi consulte pe toți ceilalți episcopi”[21].
Strădania pentru menținerea unității Bisericii și sacrificiile personale cerute fiecărui creștin, de la credinciosul mirean, trecând prin preoții de parohii și cinul monahal până la primul dintre episcopi echivalează și chiar depășește jertfa mucenicilor. „ Să pățească omul orice rău, spune Sfântul Dionisie al Alexandriei, numai să nu contribuie la crearea unei schisme în Biserică. Într-adevăr, este superior acel martiriu pe care cineva îl rabdă ca să nu contribuie la ruptura și scindarea Bisericii, față de martiriul pe care altul îl rabdă ca să nu slujească idolilor. Fiindcă martiriul pe care cineva îl suportă ca să nu slujească idolilor aduce mult folos sufletului, în timp ce martiriul pentru a nu se produce schismă în Biserică aduce (mult) folos întregii Biserici”[22].
Toate cele spuse și cele asemănătoare pot fi împlinite de episcop prin puterea lui Hristos care pe cele cu lipsă le plinește (rugăciune la Taina Hirotoniei în preot). Luat dintre oameni pentru cele ale lui Dumnezeu (Evrei 5,1),episcopul are drept îmbărbătare și izvor de înspirație chipul arhiereilor de altădată, marii ierarhi care au slujit înainte eparhia respectivă, precum și pe marii păstori ai Bisericii din toate timpurile. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, din Epistola a doua către Timotei poate constitui călăuză pentru toată lucrarea episcopului: „Fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin” (2 Timotei 4, 1-5). Grea sarcină! Dificilă povară! Jug aspru de purtat! Și cu toate acestea, „cine dorește episcopie bun lucru dorește” (1 Timotei, 3,1), căci nu există o slujire mai frumoasă, o responsabilitate mai aleasă, o demnitate mai sfântă, precum cea a arhiereului lui Hristos.
Purtat㠄cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”, crucea episcopală este izvor nu numai de îngrijorări și răstigniri continue, dar și de adânci bucurii. Cea mai mare bucurie este descrisă de Sfântul Apostol Pavel ca fiind constatarea de la finalul întregii lucrări în slujirea Bisericii: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Timotei IV, 5-8).
Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Așa să fie! Amin! Amin!
Sursa: epr.ro
[1] Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, EIBMBOR, București, 2003, p. 178
[2] Ibidem, p.179
[3] Ibidem, p.154
[4] Sf. Isidor Pelusiotul, Epistola nr. 136, Către Ermin Comitele, în vol. Sf. Isidor Pelusiotul, Epistole, traducere de Pr. Nicușor Morlova, Editura Egumenița, apud Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, Slujirea Episcopului în Biserică, traducere de Dragoș Coman, Editura Basilica, București, 2014, p. 16
[5] Sf. Ignatie Teoforul, Către Magnezieni, VI, 1, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 1, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 1979, p. 166, apud Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, op. cit., p. 17
[6] Sf. Isidor Pelusiotul, Op. cit., apud Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, op. cit., p. 16
- Textele citate la notele 5,6,10-21 sunt preluate din lucrarea Mitropolitului Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, Slujirea Episcopului în Biserică, traducere de Dragoș Coman, Editura Basilica, București, 2014
[7] Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, op. cit., p. 9
[8] Ibidem, p. 40
[9] Profetul Iezechiil (cap. 33, 1-9) folosește termenul de episcop cu înțelesul de străjer, santinelă, conform Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas și Ymittos, op. cit., pp. 11-12
[10] Sf. Vasile cel Mare, Epistole, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 3, Editura Basilica, București, 2012, p. 76
[11] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a treia la Faptele Apostolilor, în lucrarea Traduceri patristice, vol. 3, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș și Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș
[12] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilie la Psalmul 113, în Omilii la Psalmi, traducere de Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2011, p. 452
[13] Sf. Isidor Pelusiotul, Scrisoarea 219 – Lui Paladie Diaconului. Tâlcuire la Cuvântul “Dacă cineva episcopie poftește” Cartea IV, în lucrarea Epistole, traducere de Pr. Nicușor Morlova, Editura Egumenița, p. 525
[14] Sf. Ioan Scărarul, Cuvântul XXXI – Către Păstor, în Filocalia, vol. 9, traducere de Pr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 2013, p. 495
[15] Ibidem, p. 501
[16] Ibidem p. 504
[17] Sf. Nicodim Aghioritul, Pidalionul, traducere de Mitropolitul Veniamin Costache, Sf. Mănăstire a Neamțului, 1844, pp. 58-59
[18] Sf. Ignatie Teoforul, Către Efeseni, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 1, Editura EIBMBOR, București, 1995, p. 158
[19] Sf. Ignatie Teoforul, Către Smirneni, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 1, Editura EIBMBOR, București, 1995, p. 184
[20] Ibidem, p. 185
[21] Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, Editura Deisis, Sibiu, 2005, p. 26
[22] Sf. Dionisie al Alexandriei, Epistola către Noetus, în colecția Patrologia Greacă, vol. 17, pp. 207-208

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 1133, Ultimul acces: 2023-03-26 22:13:39