Moment aniversar in Episcopia Caransebesului - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Moment aniversar în Episcopia Caransebeșului

[2013-02-26]
Marți, 26 februarie 2013, se împlinesc șapte ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian în istoricul scaun de episcop al Caransebeșului.
În cele ce urmează vă prezentăm un articol postat pe site-ul episcopiacaransebesului.ro:
Prin lucrarea lui Dumnezeu, după ce Preasfințitul Părinte Episcop dr. Laurențiu a devenit Mitropolit al Ardealului, la Caransebeș a fost ales (la 8 februarie 2006) ca episcop Preasfințitul Părinte Lucian Mic, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Preasfinția Sa a fost atunci cel mai tânăr dintre episcopii titulari din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, iar lucrul acesta s-a dovedit a fi o importantă devenire pentru eparhia încredințată. Tinerețea i-a oferit forța necesară pentru împlinirea nu doar a unor proiecte noi, ci și pentru ducerea la îndeplinire a idealurilor visate de înaintașii din scaunul arhieresc de la Caransebeș. Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeș, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în orașul de reședință. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca mărețul ideal să fie împlinit nu de mult, la 12 septembrie 2010, sub păstorirea Preasfințitului Părinte Lucian, dată la care întreg Banatul de munte a prăznuit sfințirea Catedralei Învierea Domnului. Ca o răsplată a împlinirii, evenimentul s-a bucurat de participarea și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a unui numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Evenimentul din 12 septembrie 2010 a fost, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeșului după întemeierea ei, în anul 1865.
Preasfințitul Părinte Lucian, în duhul dragostei pentru Biserica lui Hristos, a desfășurat și o activitate pastorală cuprinzătoare. Pentru că prezența episcopului în mijlocul credincioșilor este semn al unității și rod al credinței, cercetarea cu timp și fără timp a comunităților din eparhie a fost grija pastorală cea mai de căpătâi a Ierarhului nostru. Acum, la șapte ani de păstorire a Caransebeșului, nici o biserică și comunitate parohială nu a rămas necercetată. Toate cele 228 de parohii, filii și centre misionare din eparhie au fost vizitate pentru folosul duhovnicesc al credincioșilor sau cu ocazia târnosirilor, a binecuvântării aduse lucrărilor de edificare, amenajare sau restaurare. A hirotonit peste 130 de clerici și a impulsionat ridicarea și renovarea a numeroase biserici. Este de menționat că, în acești șapte ani de slujire arhierească, Preasfințitul Părinte Lucian a târnosit peste 60 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte aproximativ 130 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere și amenajare. La acestea se adaugă refacerea și restaurarea unor mănăstiri importante din Episcopia Caransebeșului. În anul 2009, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Lucian, s-a hotărât înființarea schitului „Sf. Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova. Tot ca realizări pe plan pastoral și misionar amintim înființarea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Caransebeșului și organizarea de slujiri solemne și pelerinaje în cadrul județului Caraș-Severin.
Activitatea economică și gospodărească desfășurată la Caransebeș în perioada 2006-2013 este, de asemenea, grăitoare. Prin grija Ierarhului nostru s-a realizat, în primul rând, edificarea și sfințirea noii catedrale episcopale. Cu toate că finalizarea catedralei a însemnat un efort considerabil pentru o eparhie mică, cum este cea a Caransebeșului, nu au fost neglijate nici alte obiective: s-a construit un sediu nou pentru Seminarul Teologic din Caransebeș; s-a reamenajat Centrul Eparhial; s-au înființat magazine de obiecte bisericești în cuprinsul Eparhiei; s-au înființat ateliere de croitorie bisericească și de pictură bisericească bizantină; s-a dotat atelierul de lumânări al Eparhiei cu tehnologie modernă ș.a.
Lucrarea socială a fost și ea amplificată în Episcopia Carasebeșului. S-au înființat numeroase centre în cadrul cărora se desfășoară activități filantropice: Centrul de zi pentru copii din Caransebeș; Centrul de Igienă pentru mamă și copil din Caransebeș; Centrul de primire în regim de urgenț㠄Sf. Nicolae” din Caransebeș; Centrul pastoral-misionar „Arhiereul Filaret” din Caransebeș; Așezământul social-eclesial „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Bocșa Română (2008, axat pe prevenirea abandonului infantil și evitarea instituționalizării copiilor din familiile cu probleme); Centrul de servicii comunitare din Mehadia (2010, cuprinde un azil de bătrâni și o cantină socială); Centrul pentru Tineret „M9” din Moldova Nouă (destinat prevenirii activităților stradale de tip infracțional ale tinerilor din zonele miniere defavorizate); Așezământului Medical Creștin „Acoperământul Maicii Domnului” din Marga (2008, aflat în construcție) ș.a.
Preasfințitul Lucian a însuflețit și activitatea culturală a județului nostru. Preasfinția Sa este autorul a numeroase cărți și studii de teologie și istorie bisericească, fiind și un permanent promotor al cercetării științifice responsabile. A sprijinit și sprijină curent publicarea a valoroase lucrări de istorie bisericească a Banatului, încurajând, de asemenea, prin cuvânt și faptă tinerii talentați și dornici de studierea disciplinelor teologice. Pe aceeași linie de promovare a culturii se înscrie și inaugurarea și sprijinirea manifestării anuale intitulate „Zilele credinței și culturii în Caraș-Severin”, eveniment ce întrunește festivaluri de muzică corală, de poezie în grai bănățean spre o mai mare dezvoltare și cunoaștere a culturii populare, dar și un simpozion internațional de istorie și spiritualitate bănățeană, la care participă an de an ierarhi de seamă ai Bisericii noastre, teologi și cercetători din țară și străinătate. A reactivat publicația tradițională a eparhiei, „Calendarului Românului” (2006), a înființat expoziții permanente de icoane vechi și de carte veche bisericească și a relansat tradiția conferințelor teologice de larg interes cu invitați din lumea bisericească, dar și din lumea oamenilor de cultură laici. De asemenea, sub înaltul patronaj al Preasfinției Sale, Episcopia Caransebeșului participă ca partener în două importante proiecte cu finanțare europeană, în domeniul patrimoniului cultural național și în domeniul asistenței sociale.
Sintetizând oarecum întreaga activitate culturală depusă de Preasfințiul Părinte episcop Lucian al Caransebeșului, putem afirma că privirea spre Hristos și spre aproapele au fost coordonatele întregii lucrări a Preasfințitului nostru Părinte Episcop. Preoții și credincioșii Episcopiei, zidiți și impulsionați în lucrarea Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească, stau mărturie pentru toate, dar mai mare chezășie stă Însuși Domnul cerului și al pământului care a încuviințat pentru comunitatea creștină a Episcopiei Caransebeșului un vrednic arhipăstor, implicat fără opreliște în devenirea spirituală a păstoriților săi.
De la statura acestui ceas aniversar, clerul și poporul Episcopiei Caransebeșului mulțumește în rugăciune Preasfintei Treimi pentru binecuvântarea ce s-a răspândit peste întreaga comunitate a creștinilor prin harul și darul arhieriei Preasfințitului Lucian. Alăturăm acestei mulțumiri și o rugăciune pentru sănătatea și îndelunga arhierie a Întâistătătorului nostru și, cu unanim glas, rostim: Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani, Preasfințite Părinte Episcop!

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 912, Ultimul acces: 2024-07-24 09:15:21