Mitropolitul Nicolae al Banatului, la 50 de ani de arhierie - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Mitropolitul Nicolae al Banatului, la 50 de ani de arhierie

[2011-01-14]
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împlinește astăzi, 15 ianuarie, 50 de ani de arhierie, fiind astfel cel mai vechi arhiereu în funcție din cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, informeaz㠄Ziarul Lumina”.
În toamna anului 1960, Episcopia Aradului, Ienopolei și Hălmagiului devenea vacantă prin trecerea la cele veșnice a blândului episcop Andrei Magieru. Prin urmare, întrunindu-se la Patriarhia din București, Colegiul electoral bisericesc l-a ales în ziua de 15 decembrie pe părintele prof. dr. Nicolae Corneanu, de la Institutul teologic din Sibiu în această înaltă demnitate. În zilele ce au urmat acestei alegeri, prin purtarea de grijă a patriarhului Justinian Marina, s-a săvârșit la Mănăstirea Cernica de lângă București tunderea în monahism a nou-alesului episcop, acesta păstrând la călugărie numele mirean de Nicolae. Apoi a avut loc înălțarea sa la rangul de arhimandrit.
La 15 ianuarie 1961, în Biserica 'Sfântul Spiridon Nou' - paraclis patriarhal din Capitală, a avut loc hirotonia întru arhiereu a arhimandritului dr. Nicolae Corneanu, alesul episcop al Eparhiei Aradului. Hirotonia s-a săvârșit în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de patriarhul Justinian Marina, episcopii-vicari Teoctist Botoșăneanul - viitorul patriarh, și Antim Târgovișteanul - viitorul arhiepiscop al Tomisului și Dunării de Jos. Au fost de față reprezentanți ai autorităților de stat, clerici din Administrația Patriarhală, profesori de la Institutul Teologic - între care renumitul patrolog pr. I.G. Coman, mentorul tânărului arhiereu - de la Seminarul teologic din Capitală, studenți și elevi, numeroși credincioși și credincioase, mulți veniți chiar din părțile Aradului. La finele Sfintei Liturghii, noul arhiereu a rostit o cuvântare, în care, printre altele, arăta că: 'Arhieria este sfântă și sfânt trebuie să fie și cel ce o poartă. În atâtea rânduri însă omenescul covârșește sfințenia. Ci noi, să nu ne poticnim văzând aceasta. Să băgăm de seamă că vremurilor de acum li se cuvin slujitori devotați, întru totul curați și însuflețiți de cele mai nobile gânduri și simțăminte. Pe lângă harul care îi sfințește și îi întărește spre tot lucrul cel bun, preoții, îndeosebi episcopii, au trebuință și de sprijinul credincioșilor din rândul cărora au ieșit și peste care au fost puși. Eu, cel peste care astăzi s-a invocat harul Prea Sfântului Duh, Îl preamăresc pe Dumnezeu, vistierul tuturor bunătăților, și-L rog să nu mă lipsească nicicând de cercetarea Sa, dar în același timp mă îndrept și spre voi, dreptmăritorilor creștini, cei pe care voi avea să-i păstoresc, cerându-vă să mă însoțiți cu rugile voastre, cu gândurile voastre bune și de asemenea cu cuvântul și cu fapta bună. Mântuitorul însuși a fost doborât de povara crucii, așa încât a trebuit să vină Simon Cirineul să-L ajute. Arhieria este și ea o grea răspundere. Să ne pătrundem de înțelesul ei bogat și să urcăm împreună treptele sfințeniei. Dea Domnul ca cele ce s-au săvârșit să fie spre folosul nostru duhovnicesc și spre mărirea Sfintei noastre Biserici!'.
Păstor pe scaunul istoricei episcopii a Aradului
În ziua de 19 ianuarie a avut loc în sala sinodală din Palatul patriarhal ceremonia de învestitură a noului episcop al Eparhiei Aradului, Preasfințitul dr. Nicolae Corneanu. În prezența patriarhului de atunci, Justinian Marina și a multor membri ai Sfântului Sinod, cu participarea clericilor din Administrația Patriarhală și din Arhiepiscopia Bucureștilor, a cadrelor didactice de la institutele de învățământ teologic din Capitală, s-a dat citire decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române de recunoaștere în funcția de episcop al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului a arhiereului dr. Nicolae Corneanu. După acest moment, patriarhul Justinian i-a înmânat cârja de arhipăstor, rostind cuvintele: 'Primește cârja aceasta ca să păstorești turma lui Hristos cea încredințată ție. Celor ascultători să le fie prin tine toiag de reazim și întărire, iar celor nestatornici, să le fie toiag de cercetare și de îndreptare'. A urmat cuvântul Întâistătătorului Bisericii noastre, de felicitare și încurajare, căruia i-a răspuns emoționat tânărul episcop dr. Nicolae Corneanu, spunând printre altele: 'Dobândind legiuitele împuterniciri, voi purcede ca mâine, cu voia lui Dumnezeu, să-mi încep arhipăstorirea de pe scaunul istoricei episcopii a Aradului. Rog pe Bunul Dumnezeu să-mi ajute a le fi tuturor frate și părinte'.
Întronizarea ca episcop al Aradului a avut loc duminică, 22 ianuarie, în vechea Catedrală episcopală din Arad, în prezența multor ierarhi, clerici și credincioși. După Sfânta Liturghie, s-a dat citire gramatei de întronizare semnată de mitropolitul de atunci al Banatului, dr. Vasile Lăzărescu, el însuși de față la acest moment solemn.
Arhiepiscopul Timișoarei din 1962
Episcopul dr. Nicolae Corneanu va păstori puțină vreme la Arad, pentru că în anul 1962 era deja ales ca arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al Banatului, păstorind cu vrednicie până în ziua de astăzi. Întronizarea s-a făcut în Catedrala mitropolitană din Timișoara, duminică, 4 martie 1962, de către același menționat patriarh Justinian Marina.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului mulți ani de viață cu bogate roade în folosul Sfintei noastre Biserici!

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 1450, Ultimul acces: 2024-06-15 01:02:31