Anul Crezului Ortodox si al Autocefaliei romanesti - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Anul Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești

[2010-01-04]

În contextul aniversării în 2010 a 1.685 de ani de la primul Sinod Ecumenic, cel de la Niceea (325), și a 125 de ani de la recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat - în ședința de lucru din 18-19 iunie 2009 - ca 2010 să fie declarat „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești“ în Patriarhia Română, informează Ziarul Lumina.
În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru cu caracter național bisericesc pentru realizarea în 2010 a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic intitulat „2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești“.
Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, în prima parte a anului 2010, Patriarhia Română și eparhiile din țară și străinătate vor organiza conferințe pastoral-misionare, colocvii teologice, dezbateri și seri duhovnicești, iar profesorii specialiști în teologie pastorală, catehetică-omiletică, drept bisericesc, precum și în domeniul misionar-ecumenică vor realiza studii, comentarii, bibliografii care vor trata istoria Crezului Ortodox (geneza, contextul istoric și teologic al formulării Simbolului niceo-constantinopolitan) și locul Crezului în cultul ortodox (text și cântare bisericească), în cateheza ortodoxă (inclusiv ora de religie și programul Hristos împărtășit copiilor), în activitatea pastoral-misionară a Bisericii și în dialogul cu alte Biserici creștine. În acest context, Patriarhia Ro-mână va publica două lucrări dedicate Crezului Ortodox, un volum teologic și un volum cu reproduceri după fresce reprezentând sinoadele ecumenice și sfinți apărători ai dreptei credințe.
În a doua parte a anului 2010, va fi abordată tema Autocefaliei românești, urmând să fie, de asemenea, organizate conferințe, simpozioane științifice și dezbateri și să se elaboreze studii istorico-teologice cu următoarele subteme: Auto-cefalia bisericească: unitate de credință și libertate religioasă; considerații privind vechimea și afirmarea autocefaliei românești de-a lungul timpului; recunoașterea autocefaliei (25 aprilie 1885), confirmare a demnității și prestigiului Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei universale; Sfințirea Sfântului și Marelui Mir - mărturie văzută a autocefaliei bisericești; autocefalia în dialogul panortodox. Ca atare, Patriarhia Română va publica trei volume dedicate Autocefaliei românești: unul intitulat Autocefalia - libertate și demnitate, cuprinzând studii despre autocefalie, și altul intitulat Autocefalie și responsabilitate, dedicat vieții și activității eparhiilor ortodoxe române în perioada 1885 - 2010, și al treilea, intitulat Autocefalie și comuniune, consacrat relațiilor externe ale Ortodoxiei Românești.
În Joia Mare a anului 2010 (1 aprilie), în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, va avea loc sfințirea Sfântului și Marelui Mir, pentru a douăzeci și una oară în Biserica Ortodoxă Română.
Manifestările organizate în Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești vor fi susținute și mediatizate pe larg de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica, Biroul de Presă), mass-media bisericească eparhială și presa laică.
Site-ul Patriarhiei Române (www.patriarhia.ro) va avea în anul 2010 o pagină specială, care va prezenta calendarul evenimentelor, informații, știri, documentare și toate activitățile realizate în Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești, mai anunță Biroul de presă al Patriarhiei Române.
În 2010, Istanbul este Capitală Europeană a Culturii
Anul 2010 găsește vechea cetate bizantină a Constantinopolului (gazda celui de-al doilea Sinod Ecumenic, în care a fost definitivat Simbolul de Credință ortodox) în haine de sărbătoare: orașul Istanbul este, în 2010, Capitală Europeană a Culturii.
Simbolul de Credință ortodox a fost constituit în cadrul primelor două Sinoade Ecumenice, la Niceea, în anul 325, și la Constantinopol, în anul 381. Inițiativa convocării unui sinod general, la care să participe toți episcopii din imperiu, a aparținut Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), în contextul tulburărilor provocate de speculațiile teologice referitoare la primele două Persoane ale Sfintei Treimi. Preotul alexandrin Arie afirma că Dumnezeu Tatăl L-a născut pe Fiul, care are, așadar, început și nu este întocmai de aceeași ființă cu Tatăl. Episcopul Alexandru al Alexandriei nu a acceptat această teologie, mărturisind că Fiul lui Dumnezeu există, din veșnicie, egal cu Tatăl. Pornind de la această părere teologică a lui Arie, s-a creat tulburare în întreg imperiul, ambele tabere atrăgându-și simpatizanți. Împăratul Constantin, în urma victoriei asupra lui Licinius din 324, și-a instalat reședința imperială la Nicomidia, capitală orientală a imperiului. Acolo a aflat de disputa apărută în Alexandria și a încercat o mediere între Arie și Alexandru.
Văzând că este mai mult decât o dispută personală, împăratul a decis convocarea tuturor episcopilor din imperiu, pentru a cădea de acord asupra învățăturii ortodoxe de credință. Calendarul ortodox pomenește, în Duminica a VII-a după Paști, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, un număr de 318 ierarhi prezenți la Niceea, astăzi Iznik, în Turcia. Alături de episcopul Alexandru al Alexandriei, președintele Primului Sinod Ecumenic, sunt amintiți diaconul său Atanasie, Spiridon al Trimitundei, Eustațiu al Antiohiei, Macarie al Ierusalimului, Pafnutie din Tebaida, Osius de Cordoba, precum și diaconii Vit și Vicențiu, reprezentanți ai papei Silvestru I al Romei. Teodor Lectorul, istoric bizantin din sec. al VI-lea, include în lista părinților sinodali, la numărul 151, pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul de Mira. Toate hotărârile adoptate de Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice primesc autoritate dumnezeiască prin formula „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nou㓠(Faptele Apostolilor 15, 28). Asemenea și Simbolul de Credință enununțat la Sinodul I Ecumenic, alcătuit din șapte articole ce rezumă teologia ortodoxă despre Tatăl și Fiul și amintesc credința în Duhul Sfânt.
Sinodul al II-lea Ecumenic a completat Crezul cu ultimele cinci articole
Hotărârile Primului Sinod Ecumenic nu au restabilit liniștea în imperiu. Ereziile încă existau prin cei care refuzau să se supună autorității supreme în materie de credință. Astfel, a fost nevoie de convocarea Sinodului al II-lea Ecumenic, la Constantinopol, în 381, de împăratul Teodosie cel Mare (379-395). Acest sinod avea să consolideze victoria ortodoxiei niceene obținută cu câteva decenii în urmă. Între Sfinții Părinți prezenți în număr de 150 la acest conciliu, pomeniți în calendarul ortodox la 22 mai, sunt amintiți: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa, Meletie al Antiohiei, Amfilohiu de Iconiu, Chiril de Ierusalim, Diodor de Tars, dar și Terentius, episcop de Tomis. Părinții sinodali au afirmat păstrarea credinței mărturisite la Niceea, stabilind o terminologie teologică trinitară, au respins toate ereziile apărute și au completat Simbolul de Credință niceean cu ultimele patru articole.
Astfel, Crezul sau Simbolul de Credință s-a păstrat până în zilele noastre drept înfățișare pe scurt a învățăturii pe care creștinul trebuie să o cunoască, să o primească cu credință și să o mărturisească. Este alcătuit din douăsprezece articole, primele șapte (referitoare la Dumnezeu-Tatăl și la Dumnezeu-Fiul întrupat pentru a noastră mântuire) enunțate la Sinodul I Ecumenic și ultimele cinci (referitoare la Dumnezeu-Duhul Sfânt, Sfânta Biserică, Sfintele Taine, învierea morților și viața veșnică) enunțate la Sinodul al II-lea Ecumenic.
Întreită aniversare în Biserica Ortodoxă Română
Pentru Biserica Ortodoxă Română, anul 2010 este motiv de întreită aniversare: la 4 februarie se vor împlini 85 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, la 25 aprilie se împlinesc 125 de ani de la recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, iar la 1 noiembrie, 85 de ani de la întronizarea primului patriarh, Miron Cristea.
În aprilie 1925, patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea trimitea Tomosul prin care se recunoștea Biserica Ortodoxă Român㠄neatârnată și autocefală“, administrată de Sfântul Sinod și „nerecunoscând în propria sa administrație internă nici o altă autoritate bisericească, fără numai pe capul Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească, pe Mântuitorul și Dumnezeu-Omul“.
În ședința din 4 februarie 1925, Sfântul Sinod hotăra: „Se înființează în Țara Românească, pentru Biserica Ortodoxă Autocefală Română, demnitatea de Patrirah; Arhiepiscopul Bucureștilor și Mitropolitul Ungro-Vlahiei se ridică, în calitatea sa de Primat al României, la rangul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române.“ La 30 iulie 1925, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol trimitea Tomosul Sinodal de recunoaștere a ridicării Bisericii Ortodoxe Autocefale Române la rangul de Patriarhie: „De acum va fi asentimentul tuturora pentru ridicarea Bisericii surori din România la vrednicia patriarhală, atât pentru cinstire și răsplată, cât și pentru faptul că, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, întreg poporul binecredincios român mărindu-se prin unirea sa politică, această cinstire este binevenită și îndreptățită.“ Drept urmare, la 1 noiembrie 1925 a fost întronizat primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dr. Miron Cristea (1925-1939).

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 4330, Ultimul acces: 2023-01-27 12:34:05