Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua a opta - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua a opta

[2006-01-22]
Uniți în nădejde

“În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi” (Ioan 14, 20)

Ieș. 40, 34-38: “În tot timpul călătoriei lor norul Domnului stătea peste cort.”
Ps. 42 (41): “Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El”.
Apoc. 21: 1-6: “Însuși Domnul va fi cu ei”.
Ioan 14: 15-31: “Nu vă voi lăsa orfani”.

Comentariu
Poporul lui Israel a fost condus de Moise prin pustie. Călătorind prin pustie, Dumnezeu era de față printr-un stâlp de nor ziua și de foc în timpul nopții.
Tema psalmului este dorința vitală și nădejdea de a realiza unitatea întru Domnul care va alunga toate îndoielile și necazurile.
Poporul cel nou-născut din Evanghelie este un popor pelerin, ce călătorește spre plinătatea vieții în noua creație atunci când Dumnezeu se va sălășlui printre noi, ștergând orice picătură de lacrimă din ochii noștri. Moartea se va desființa. Durerea și despărțirea vor fi biruite. Va exista doar o omenire reînnoită și unificată în Domnul.
Acum, însă, suntem împreună pe cale. Noi avem aceeași nădejde și suntem toți ai Unui singur Dumnezeu. Pe calea noastră de pelerini noi nu suntem singuri, Iisus nu ne-a lăsat orfani fiindcă Duhul ne-a fost trimis. El este Duhul nădejdii și Duhul iubirii. Pacea lui Hristos ne-a fost dată nouă, încurajându-ne și îndemnîndu-ne să rămânem în dragoste. Dacă îl iubim pe Hristos, noi vom păzi cuvintele Sale.
Tema acestei săptămâni ne rea-mintește de făgăduința lui Iisus: acolo unde doi sau mai mulți se strâng în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. Cu Iisus, veșnicul Cuvânt al lui Dumnezeu Care viețuiește printre noi, noi călătorim împreună într-o călătorie a nădejdii. Noi ne putem ajuta unul pe altul să rămânem credincioși acestei căi. Prin puterea Duhului, Iisus Hristos ne va face să cunoaștem mereu mai adânc voința de reînnoire a Tatălui. În sânul mișcării ecumenice, noi dorim să devenim o comunitate împăcată și împăciuitoare; ea constituie un semnal și o pregustare a noii creații ce va să fie. Cu harul lui Dumnezeu, noi ne aflăm pe calea de a viețui acum pe pământ, pe cât este cu putință ca și în cer.

Rugăciune
Părinte veșnic, uniți în numele lui Iisus, dă-ne siguranța că în ciuda oricărui lucru moartea nu va birui, despărțirile dintre noi vor înceta, că nu vom da frâu liber deznădejdii și că, plini de nădejde, vom ajunge la plinătatea vieții, dragostei și luminii pe care ai făgăduit-o celor ce Te iubesc și păstrează cuvintele Tale. Amin.

Sursa: www.osmth.ro


Contor Accesări: 1363, Ultimul acces: 2023-03-30 04:24:14