Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua a treia - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua a treia

[2006-01-22]
Rugându-ne laolaltă în numele lui Iisus

“Domnul așteaptă să se milostivească spre voi” (Isaia 30: 18)

Is. 30: 18-26: “El sigur se va milostivi spre voi”
Ps. 136 (135): “În veac este mila Lui”.
Fapte 1: 12-14: “Toți, într-un cuget, stăruiau în rugăciune”.
Mt. 18, 18-20: “Rugați-vă în numele lui Iisus”.

Comentariu
Adunarea laolaltă pentru rugăciune într-o comunitate mică, în ciuda diferențelor existente pe plan uman, reprezintă o temă persistentă a Bibliei. Comunitățile se adună spre a-L adora și lăuda pe Dumnezeu, spre a căuta iertarea de la Dumnezeu, mila și ajutorul Său. Milostivirea lui Dumnezeu ni se descoperă și mai mult prin faptul că Domnul este un Dumnezeu al dreptății. Rugăciunile noastre sunt răspunsuri la dreptatea lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a înfăptuit mai întâi pentru noi căci “Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoși”. În întreaga Biblie ni se descoperă firea Dumnezeirii: dragostea Sa plină de milostivire, răbdătoare și blândă ne mântuiește.
Psalmii s-au păstrat drept imne și rugăciuni ale poporului lui Dumnezeu, fiind recitați ori psalmodiați atunci când ei se adunau laolaltă spre a-L slăvi pe Dumnezeu. Aceste cuvinte rostite laolaltă îi lega mai strâns pe oameni, creând sentimentul de unitate între credincioși, dăruindu-le în același timp pace și seninătate sufletească.
Era firesc ca această tradiție să continue în Biserica începuturilor. Nu i-a învățat Iisus Însuși pe ucenicii Săi cum să se roage? În Evanghelia de astăzi, Iisus ne spune că ne va dărui tot ceea ce cerem dacă noi ne înțelegem între noi. Atunci când ne adunăm laolaltă, în ca-litate de creștini, întru dragostea de a ne ruga împreună, putem fi siguri că Hristos se află printre noi. Laolaltă, rugându-ne în numele lui Iisus Hristos, prin El ne unim, dar și prin felul rugăciunii noastre. De aceea, rugăciunea de obște este o rugăciune plină de putere.
Ucenicii lui Iisus și-au închinat viața rugăciunii și căutau să fie laolaltă. Este destul de probabil ca rugăciunea lui Iisus pentru ca ucenicii Săi să fie una, rugăciune rostită înaintea morții Sale, s-a făcut din pricina faptului că ei nu erau încă uniți în numele Său. La 20 de secole de atunci, e cazul să ne întrebăm: suntem noi azi mai uniți în rugăciune, viață și activitate comună? Unitatea noastră este cu adevărat un dar care vine de la Dumnezeu. Mai mult decât atât, înțelegem că trebuie permanent și cu smerenie să căutăm acest dar. Apostolul ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat pentru ca Duhul Sfânt să se pogoare din nou printre noi, în ciuda tuturor diferențelor ce ne separă, dar Care ne unește prin suflarea Sa.

Rugăciune
Doamne, învață-ne să ne rugăm așa precum Iisus I-a învățat pe ucenicii Săi. Așa precum erau și ei uniți în inimile lor, ca și noi să putem fi una în credința, dragostea și slujirea noastră. Fie ca noi să prăznuim deosebirile, să ne bucurăm în diversitate și de bună voie să ne împărtășim din avuțiile rugăciunilor noastre. Îngăduie ca împreună reunirea noastră în numele lui Iisus să ne transforme pentru ca noi să fim una în realitate și ca lumea să poată crede în prezența Sa slăvită. Amin.

Sursa: www.osmth.ro


Contor Accesări: 1442, Ultimul acces: 2023-04-01 14:38:31