Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua intai - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Citirile biblice pentru fiecare zi - Ziua întâi

[2006-01-22]
Uniți prin prezența lui Hristos

“Un Domn, o credință, un botez” (Efes. 4: 5,6)

Iezechiil 37:15-28 “Fi-va locașul Meu la ei”.
Ps. 67 (66): “Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule”
Efes. 4:1-6: “Un Domn, o credință, un botez”
Ioan 14: 23-27: “Vom veni la ei și vom face locaș la ei”.

Comentariu
Sfintele Scripturi scot în evidență faptul că voia lui Dumnezeu este pentru unitatea poporului lui Dumnezeu. Prin Iezechiel proorocul, Dumnezeu ne spune că Iuda și Israel – două împărății despărțite, aflate adesea în conflict – vor fi din nou una. Prezența curățitoare a lui Dumnezeu le va întări și le va binecuvânta printr-o înțelegere pașnică.
Răspunsul firesc la darul dumnezeiesc al unității este acela al recunoștinței și laudei. Psalmistul cheamă toate popoarele să se unească în lauda lui Dumnezeu, a Cărui putere mântuitoare poate fi observată la toate popoarele și peste întregul pământ.
Iisus le spune celor dintâi ucenici ai Săi că El, dimpreună cu Tatăl va fi alături de ei, că Își va face sălaș în tot cel ce-L iubește pe El. El le-a făgăduit că această prezență a Sa nu va lua sfârșit odată cu moartea Sa; El va rămâne alături de ucenicii Săi – și cu noi astăzi – prin Duhul Sfânt.
Dar făgăduința lui Iisus nu se li-mitează la credincioși luați fiecare în parte: căci, așa cum ne spune Sf. Evanghelist Matei, dacă doi sau trei se unesc în numele lui Iisus, aceștia formează o comunitate în sânul căreia Iisus a făgăduit că va fi de față, întărindu-i și însoțindu-i pe calea lor.
Această apartenență de obște este afirmată cu putere prin recunoașterea de către toți a botezului. Prin botez, Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi, aducându-ne în trupul Său, Biserica. Fiindcă toți suntem ai lui Hristos, noi toți suntem uniți întru El. Această apartenență întru Hristos ne face una, în ciuda tuturor deosebirilor istorice, culturale sau de convingeri teologice: fiindcă acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu, în mijlocul lor” (Matei 18: 20).

Rugăciune
Doamne Iisuse Hristoase, Îți mulțumim pentru prezența Ta printre noi, întărindu-ne și încurajându-ne pe calea noastră. Fă-ne să fim conștienți de prezența Ta întru noi și plini de înțelegere la chemarea Ta în tot ceea ce săvârșim. Dăruiește-ne înțelepciune și smerenie spre a vedea prezența Ta în frații și surorile noastre. Fă-ne cu adevărat să fim una, O, Doamne! Amin.

Sursa: www.osmth.ro


Contor Accesări: 1400, Ultimul acces: 2023-03-21 22:40:56