De Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Arhiepiscopul Tomisului isi serbeaza onomastica - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

De Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Arhiepiscopul Tomisului își serbează onomastica

[2020-01-11]
de Iulian Dumitrașcu

În ziua pomenirii Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Arhiepiscopul Teodosie își serbează onomastica. Ierarhul a fost felicitat cu această ocazie de Patriarhul Daniel.
Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon.
A urmat școala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar din Bucu­rești (1976-1980), cu licență în Teologie. Cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament și Limba ebraică, la același Institut (1977-1981) și la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993); în para­lel, a îndeplinit mai multe încredințări: cântăreț bisericesc la mănăstirea Antim din București (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secția Practică, Facultatea de Teologie din București (din 1 octombrie 1986).
A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) și tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ții de Teologie din București, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost și hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit; la 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul Snagoveanul și hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.
În iulie 1999 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teolo­gie Ortodoxă din București, cu teza: Car­tea Psalmilor și importanța ei pentru viața pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).
La București a desfășurat o impresionantă activitate în toate dome­niile vieții bisericești, ceea ce a făcut ca, în 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc să-l aleagă în istoricul scaun arhiepiscopal de la Tomis (Constanța); la 8 aprilie 2001, în Duminica Floriilor, a avut loc întronizarea la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.
S-a implicat în activitatea pastoral-misionară și de asistență socială la București și Con­stanța; a reactivat mănăstiri și schituri, a înființat așezăminte monahale; s-a impli­cat în înființarea unei Școli de cântăreți bisericești la Seminarul Teologic din Bucu­rești, a trei noi seminarii teologice mona­hale la mănăstirile Căldărușani, Cernica și Pasărea, și a unui seminar în Giurgiu.
A înființat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul și Școala de cântăreți bisericești Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanța; supraveghează procesul de învă­țământ al Facultății de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanța ca profesor și, o vreme, și ca decan; con­ducător de doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activități pas­torale și culturale în SUA și în Europa.
A desfășurat o bogată activitate științifică, ce s-a concretizat în temeinice lucrări pre­cum: Cartea Psalmilor și importanța ei în viața pastoral-misionară a Bisericii (teză de doctorat publicată în 2001 și 2008), Muzica Vechiului Testament (2001), Viața iudeilor oglindită în Psaltirea lui David (2001), Psaltirea cu explicații și adnotări asupra termenilor biblici (2001), Psaltirea ilustrată (2002), Mărturii ale vieții creș­tine dobrogene (2004), Mitropolia Tomisului (în colaborare cu Adrian Rădulescu, 2004); numeroase studii și articole în dife­rite periodice bisericești; este membru în diferite asociații și organizații bisericești, culturale și sociale.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 716, Ultimul acces: 2022-12-03 08:26:16