Homorod :: Biserica Fortificata - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2020 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Biserici

Biserica Fortificată
Homorod
 HARTA S   HARTA G   VREMEA   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   FĂRĂ MESAJE 
Religie:Lutheran
Localitate:Homorod (maghiara: Homoród) (germana: Hamruden, Hameruden, Hammeroden, Homoroden, Homrod)
Comună:Homorod
Județ:Brașov
Adresa:nr. 403
Cod poștal:507105
Telefon :NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)...
Adresă de e-mail :NU deținem adresa de e-mail...
Adrese utile:www.evang.ro, www.homorod.ro, www.judBrasov.ro, www.prefecturaBrasov.ro
Stil arhitectonic:Romanic
Detalii:Numele Hamerodia apare pe la 1400 într-un registru de impozit ecleziastic a capitlului de Rupea (Kosd) , deci foarte târziu, ceea ce se explică prin faptul că, după tradiție, așezarea s-a aflat inițial pe o colină în estul comunei actuale (lângă cimitirul ortodox actual) numită - după biserica sa închinată sf. Petru - Petersdorf. Pe la 1500, Hameroden avea 68 de gospodării, 4 păstori și un dascăl.
Pe când lăcașurile de cult săsești din secolul XIII au fost construite aproape toate ca bazilici romanice cu trei nave, Homorodul posedă una din foarte rarele biserici-sală romanice ce datează din ultima treime a secolului XIII. Corul închis spre est cu o absidă semicirculară, se deschide spre vest cu un arc triumfal semicircular în mica sală de 10, 40 m lungime și 9 m lățime. Situată în fața laturii apusene, clopotnița formează, cu parterul său boltit în cruce, un mic portic ce include un portal semicircular treptat în trei retrageri. În al doilea cat se deschidea spre sală arcada semicirculară a tribunei de vest care, azi zidită, se mai vede numai din interiorul turnului. Existența tribunei de vest și a unei chei de boltă în cor, sculptată cu motivul cistercian al florii soarelui cu mijlocul grilajat - ornament mult răspândit în Transilvania - îndreptățește propunerea lui Virgil Vătășianu de a data biserica pe la 1270. Semicalota ce acoperă absida, ambrazurile micilor ei ferestre în arc semicircular, pereții dintre ele ca și pereții corului mai prezintă urme de pictură murală, trei straturi de culoare aparținând unor epoci stilistice diferite, prima dintre ele datând de la sfârșitul sec. XIII, realizată scurt timp după terminarea construcției. Inițial, sala purta un tavan plat din lemn, înlocuit pe la 1500, pentru prevenirea incendiilor, cu o boltă gotică sprijinită de patru coloane adosate în colțurile sălii. Intrarea în clopotniță s-a aflat la început în colțul de sud-est al porticului, urcând prin grosimea zidului spre tribuna din al doilea cat, intrare ce a fost zidită, în cursul fortificării, începută la sfârșitul secolului XV, clopotniței i s-au atașat două construcții de flancare în continuarea pereților laterali ai sălii, retrase cu numai 20 cm față de latura apuseană a turnului, înălțându-și acoperișurile în pupitru, sprijinite de flancurile turnului, până la înălțimea coamei acoperișului bisericii. În construcția laterală de sud urcă o scară spiralată, ducând din sală spre podul acesteia. De aici se poate privi în turn printr-o deschidere circulară din peretele său de est. Turnul n-a fost nicicând divizat în caturi, dar fără îndoială că au urcat scări de lemn din tribuna de vest spre coridorul de apărare așezat deasupra clopotniței la fortificare. O ușiță de lemn, având incizat anul 1641, separă scara ce urcă în grosimea zidului, de accesul spre scara spiralată - scări ce comunicau odinioară. Construcția laterală de nord cuprinde un portal semicircular cu ambrazură din piatră, profilată cu trei baghete cilindrice între cavete, aidoma profilării intrării în arc frânt din fațada vestică a bisericii-sală romanice din Viscri. Prin portalul acestei construcții laterale de nord și, în continuare, printr-o ușă din peretele apusean al sălii, se intră în biserică.
Construcția de apărare propriu-zisă a bisericii din Homorod este însă monumentalul turn-donjon, ridicat din blocuri de piatră deasupra corului, pe plan pătrat de 11 m lungime a unei laturi, cu ziduri groase de 3 m la bază și de 2 m la înalțimea catului al patrulea. Dacă tragem pe hartă o linie orizontală din Homorod spre apus întâlnim pe această linie donjoane similare, construite cam în aceeași vreme - primul la Bărcut, alte șase mai spre vest, în Valea Hârtibaciului superior, la Movile, Noiștat, Netuș, Iacobeni, Stejeriș și Ruja, unde aceste turnuri uriașe din piatră sunt înălțate fie deasupra corului, fie la capătul apusean al bisericilor. Evident, este vorba de o influențare reciprocă în amenajarea defensivă a acestor comune. Pentru a crea o bază care să susțină greutatea turnului, corul de la Homorod a fost îmbrăcat cu o cămașă de piatră dreptunghiulară de lățimea sălii, așa, încât biserica se înscrie într-un plan rectangular alungit. Corul a devenit, ca atare, parterul acestui turn. Printr-o galerie în grosimea zidului - a cărei intrare se află în cor la înălțimea de 2 m, fiind încastrată în zidul său ambrazură unei ferestre gotice drept ancadrament al intrării - se pătrunde în catul al doilea al turnului ce poartă și el o boltă in cruce. O altă scară urcă de aici, prin grosimea zidului apusean, spre catul al treilea, acoperit ca și celelalte caturi superioare cu o platformă din bârne, scări de lemn legând caturile între ele. De la al doilea cat de sus toate celelalte sînt prevăzute, cu metereze lungi și înguste, situate lateral, alternate. În interiorul turnului găsim niște găuri rotunde (de 10 - 15 cm diametru) situate orizontal la distanță de circa 2 m una de alta, prin care pătrunde lumina. Sunt găurile rămase de la schela construcției, așa cum le întâlnim la multe construcții medievale europene, de pildă la cetățile renane din secolul XII. Peste zidul înălțat la statura omului se puneau de-a curmezișul trunchiuri subțiri de stejar, depășind peretele de ambele părți. Fixate prin straturi de piatră, pe capetele lor se așezau scânduri servind ca platformă zidarilor. După ridicarea turnului schela se demonta succesiv, tăindu-se trunchiurile de stejar în linia zidului, așa încât partea cuprinsă între pietre rămânea înăuntru. Lemnul putrezit era scos de vânturi sau de păsări, încât cele mai multe găuri ale schelei sunt azi libere. Cele șapte nivele ale turnului ating 27, 70 m înălțime, al optulea nivel formându-1 coridorul de apărare cu balustradă de lemn unde, din 1932, se găsesc cele trei clopote. Arcul triumfal romanic care susține greutatea peretelui vestic al turnului a fost umplut cu piatră pentru a se evita surparea; astfel corul s-a despărțit de sală, devenit impracticabil ca încăpere de cult. Nu se cunoaște data când s-a închis arcul triumfal, dar desigur înainte de Reformă, întrucât în cor s-au conservat picturile murale catolice neacoperite de zugrăveală.
În 1623 un incendiu a nimicit toate părțile din lemn ale cetății. O inscripție de pe latura estică a turnului amintește că atunci a ars acoperișul, reînnoit în 1626. "Anno 1623 dic 13 Aprilis incendio per incuram Andreas Henrich orto conflagrata haec turris restauratur 1626 jun. 19, pastore existente Georgio Vustio". ("În anul 1623, în a 13-a zi a lui aprilie, din neglijența lui Andreas Henrich un incendiu a cuprins în flăcări acest turn - restaurat în 1626 iunie 19, pastor fiind Georg Wust") .
Lipsa de spațiu pentru comunitatea in creștere a obligat în 1784, la crearea unui nou cor prin spargerea peretelui de sud al sălii, distanțat doar cu l m de zidul incintei, soluție unică în Transilvania. Înaintea acestei modificări s-au augmentat locurile în biserică prin două galerii suprapuse, adosate de pereții sălii, pe peretele de vest ridicându-se chiar trei. În cea superioară, numită "Cetatea vițeilor", își aveau locul băieții în anul de după "confirmarea" lor; în al doilea an se puteau așeza și în tribuna mijlocie, în rândul flăcăilor mai mari. Bărbații până la 50 de ani ședeau în tribuna inferioară a peretelui de nord, bătrânii în stranele de-a lungul pereților în parterul sălii, iar femeile în centrul navei. Sala a primit ulterior un tavan plat de . lemn, ce poartă într-un medalion ornamentat înscris anul 1792.
La sfârșitul secolului XV, biserica a fost înconjurată cu un zid de apărare înalt de 7- 8 m, de traseu rectangular. Colțurile sunt străjuite de turnuri cu două nivele și acoperiș în pupitru, devansate oblic față de curtină. Frunțile lor înalte îndreptate spre uliță și flancurile catului al treilea de sub panta acoperișului sunt prevăzute cu mașiculiuri scoase în consolă pe bârne de stejar fixate în zid. În unghiurile obtuze formate de zidul turnurilor și curtină s-au aflat latrine scoase în consolă, dintre care mai există două pe latura de sud. Coridorul de apărare sprijinit pe console de lemn înconjoară zidul în partea superioară, străpunsă de guri de turnare și metereze mici, coridorul trecând și peste fațadele turnurilor dinspre curte, fiind încă păstrat pe laturile de vest, nord și est. În centrul laturii apusene este situată o intrare străjuită de un turnuleț de apărare, cu coridorul îmbrăcat în scânduri, puțin devansat deasupra curtinei.
Curtina interioară e înconjurată de un al doilea zid de apărare, mai scund, formând "Zwinger"-ul, păstrat azi pe laturile de sud și vest. În 1657 turnul din nord-vest a fost înlocuit printr-un turn înalt de 10 m, de plan pentagonal, cu patru nivele, purtând deasupra coridorului de apărare, devansat și cu balustrada din scânduri, un acoperiș din șindrilă, înnoit în. 1954. Caturile, separate prin platforme din bârne, au intrări separate pe latura dinspre curte, cu un balconaș de lemn spre care urcă scări dispuse aproape vertical. Fațadele exterioare au fost împodobite cu pictură decorativă în albastru și roșu de-a lungul canturilor, pe ciubucul din piatră ce înconjoară catul al patrulea, în jurul unui meterez. Anul construcției este menționat în trei inscripții aflate în nișele pereților exteriori, 1) Propugnaculum hoc inchoatum est anno MDCLVIl dic IX apr. finitum dic XII Majii" 2) . . Turris fortissima. . . et nomen Domini 1657 . . . Haec. . . "', 3) "Propugnaculum hoc extructum est 1657 Existen. . ". ("Acest turn a fost început în anul 1657 ziua a 9-a din aprilie, terminat la 12 mai; turnul foarte puternic. . . și numele Domnul 1657. . . . acest; acest turn s-a ridicat în 1657 pe vremea. . . ") .
Turnul din nord-est a fost demolat, în cor s-au păstrat cele mai vechi picturi murale transilvănene, unde s-au contopit elemente romanice cu elemente gotice, picturi executate desigur curând după terminarea construcției, către sfârșitul secolului XIII. În conca absidei apare, foarte șters, Christ în mandorlă, stând pe un curcubeu (Majestas Domini) , înconjurat de simbolurile evangheliștilor, numite tetramorph. De ambele părți apar heruvimi și intercesorii Maria și Ioan deci Deisis, temă iconografică de tradiție bizantină. În registrul interior, pe peretele absidei, apar cei 12 apostoli, așezați sub arcade treflate, printre care se înalță turnulețe cu acoperișuri de țigle, încoronate de cruci. Din elementele componente, arhitectura se distinge cu mai multă claritate, desenată în linii roșii, groase, cu duct egal. Ambele compoziții ale absidei formează o unitate, aparținând "Judecății de apoi", temă reprezentată în domurile apusene cu predilecție în decorul sculptat al marilor portaluri, aici, în mediul rural, tema fiind transpusă în pictura murală. Pe un fundal albastru-gri, figurile sunt obținute din tonuri de ocru și brun, puternic și clar conturate, linia fiind modul de expresie principal al acestui stil de tranziție numit liniar-narativ, devenit popular în Transilvania secolului XIV. Prin apariția picturilor de la Homorod s-a făcut legătura cu o tradiție europeană a micilor centre din mediul provincial, unde acest stil liniar-narativ, gotic timpuriu, găsește o largă răspândire prin zugravii peregrini. Pe peretele de sud al corului s-au păstrat de asemeni picturi din această primă fază, în majoritate aproape șterse, aparținând ciclului Patimilor lui Isus. Într-un fragment de pe peretele de nord se disting clar cele două straturi consecutive ale picturii. Partea superioară a fragmentului păstrat prezintă un "Vir dolorum" spre care se înclină Maria, mâinile lor întâlnindu-se într-o mișcare deosebit de armonioasă. Lângă Isus, un înger ține în mâini o filacteră. Scena a fost delimitată de un chenar ornamentat, care a rezistat doar parțial timpului. Influența picturii trecento-ului italian este evidentă în acest fragment care datează de la finele secolului XIV. În partea inferioară, scena este acoperită parțial de un Crist răstignit, aparținând celui de al treilea strat pictural. Acesta poate fi datat pe la 1520, vădind mai multe elemente stilistice identice cu pictura murală din biserica reformată maghiară de la Dîrjiu, semnată de Paul de Ung, datată 1419, care înfățișează legenda sf. Ladislau. Motivul tapetului din fundalul "Răstignirii", de la Homorod, este identic cu cel din imaginile de la Dârjiu, frapantă este asemănarea dintre capul lui Crist și cel al sf. Ladislau in scena odihnei - aceleași trăsături, cu deosebire desenul pleoapelor închise, ca și linia punctată a conturului aureolei. Este foarte probabil ca același meșter să fi realizat picturile bisericilor din Dârjiu și Homorod.
[Sursa informațiilor: Juliana Fabritius-Dancu - Cetăți Țărănești Săsești, Revista Transilvania, Sibiu 1983]
Cod Monument:BV-II-a-A-11722
Informații conexe:PATZINAKIA.COM: Studiu despre Biserica Fortificată de la Homorod (Articol)
Nr. vizualizări:6297
Data ultimei vizualizări:2020-08-13 13:01:52
Data actualizare:2016-04-01 11:08:58
Data încărcării:2005-04-19 08:09:55
Nr. Mesaje:0
Nr. Fotografii:52
Fotografi:Reptilianul: 17, samaelwings.com: 8, Rab Sandor: 5, Bogdan Apostoaia: 4, FaceBook.com: 3, Mihai Dragomir: 3, Gina Leu: 2, Horațiu Nacu: 2, Andreas Lapidum: 1, Radu Oltean: 1, CrestinOrtodox.ro: 1, Kurt Hielscher: 1, Voluntar: 1, Micheller János: 1, Călin Stan: 1, Vertigoro: 1

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Setul de Fotografii 1
Data: 2015-09-28
Contor: 62

Vedere de ansamblu
Foto: Micheller János

Data: 2007-09-27
Contor: 110

Vedere de ansamblu
Foto: samaelwings.com

Data: 2012-07-16
Contor: 28

Vedere de ansamblu
Foto: Rab Sandor

Data: 2009-05-26
Aparat: FUJIFILM FinePix A920
Contor: 47

Vedere de ansamblu
Foto: Horațiu Nacu

Data: 2009-06-17
Contor: 60

Vedere parțială
Foto: Gina Leu

Data: 2009-03-30
Contor: 66

Vedere de ansamblu
Foto: Voluntar

Data: 2017-10-16
Contor: 21

Vedere de ansamblu
Foto: FaceBook.com

Data: 2014-06-21
Contor: 38

Vedere de ansamblu
Foto: Bogdan Apostoaia

Data: 2009-05-26
Aparat: FUJIFILM FinePix A920
Contor: 42

Vedere panoramică
Foto: Horațiu Nacu

Data: 2014-06-21
Contor: 54

Vedere panoramică
Foto: Bogdan Apostoaia

Data: 2020-04-12
Contor: 2

Vedere aeriană
Foto: Călin Stan

Data: 2017-01-06
Contor: 24

Fotografie veche
Foto: Kurt Hielscher

Data: 2012-07-16
Contor: 32

Turn
Foto: Rab Sandor

Data: 2014-06-21
Contor: 35

Vedere din turn
Foto: Bogdan Apostoaia

Data: 2014-08-19
Contor: 31

Vedere din turn
Foto: Reptilianul

Data: 2017-10-16
Contor: 15

Vedere din turn
Foto: FaceBook.com


Setul de Fotografii 2
Setul de Fotografii 3
Setul de Fotografii 4