Istihaza :: Biserica Reformata - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2020 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Biserici

Biserica Reformată
Iştihaza
 HARTA S   HARTA G   VREMEA   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   FĂRĂ MESAJE 
Religie:Reformat (Calvin)
Localitate:Iştihaza (maghiara: Istvánháza)
Comună:Aţintiş
Judeţ:Mureş
Adresa:nr. 54.
Cod poştal:547048
Telefon :0265... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele!
Adresă de e-mail : @gmail.com
Adrese utile:www.reformatus.ro, www.Atintis.ro, www.CJmures.ro, www.prefecturaMS.ro
Preot:Tamás-Nagy Emese
Detalii:Construită în jur de 1881.
Știri despre biserică:

»  Tavaszi Presbiteri Konferencia Istvánházán (2013-04-18)

 Închide 

Tavaszi Presbiteri Konferencia Istvánházán

[2013-04-18]
[Maghiară]
A Malozsa-völgyi Istvánházára gyűlt össze a szokásos tavaszi presbiteri konferenciára az Alsó-Maros-mente körzetének presbiteri és lelkipásztori közössége. Már nagyon vártuk ezt a mai nárciszillatú, barackfavirágos, aranyesős találkozást. Amíg mi a templomban Simon Levente búzásbesenyői lelkipásztor testvérünk prédikációját hallgatva arra kerestük a választ, hogy mit jelent közösségben lenni egymással illetve hogyan tudunk bizonyságot tenni hitünkkel, életünkkel a feltámadott Jézus Krisztusról, odakint Isten áldása zuhogni kezdett. De a lelkünket felmelegítették az Ige bíztató szavai: „az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, s nagy kegyelem volt mindnyájukon” (ApCsel 3,33). A mi Urunk megtartó, megújító kegyelmében bízva hordozzuk mi is mindannyian a szolgálat gyönyörűséges terhét.
A házigazda lelkipásztor, Sipos-Vizaknai Balázs köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette Istvánháza és az Istvánházi Református Egyházközség történetét.
Ezt követően Horváth Miklós, a Marosi Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke számbavette az egybegyűlteket: Búzásbesenyő, Oláhdellő, Maroscsapó, Marosbogát, Marosludas, Ludastelep, Gerendkeresztúr, Hadrév, Csekelaka, Magyarózd, Radnót és természetesen a házigazda Istvánháza presbiterei és lelkipásztorai képviseltették magukat.
Kávészünetet követően Vetési László: A presbiterek sajátos feladatai a szórványban című előadásának minden szavát, gondolatát figyelmesen, pisszenés és köhögés nélkül hallgattuk, mint jó gyermekek az iskolában. Ez a régió élni akar, nemcsak a túlélésre akarunk berendezkedni, hanem stratégiát akarunk, terveket akarunk szőni, dolgozni akarunk, vetni akarunk, hiszen tavasz van s a jó gazda tudja, hogy vetés nélkül nincs aratás. Ma félretettük a mezei munkát és a lelkünk szántóföldjét jöttünk eke alá hajtani: Uram, a te engedelmes szántófölded vagyunk, jöjj és hullasd az Ige drága magvát a lelkünkbe! Taníts minket a Te akaratod cselekvésére! Add, hogy minden gondolatot egyes számú, első személyű, felszólító módba konvertáljunk át s írjunk be szívünkbe: hassak, alkossak, gyarapítsak!
Mai leckénk első pontja: egymást imádságban hordozni. Az Ap. Csel. 12. részének elején olvashatunk Jakab kivégzéséről és Péter újabb fogságáról. Amikor Pétert a börtönben őrizték, a gyülekezet buzgón imádkozott érte Istenhez. Sok konfliktus magától megoldódna, ha a lelkipásztor tudna könyörögni a gyülekezetért s a gyülekezet könyörögne a lelkipásztoráért.
Második pont: az értékek megőrzése ifjaink közmunkába való bevonásával. Ez is egy módja lehet annak, hogy fiataljainkat bekapcsoljuk a gyülekezet vérkeringésébe. Megkérhetjük őket és biztosan szívesen el is jönnek, csupán szervezés kérdése.
Harmadik pont: szeretettel felhívni a szülők figyelmét az anyanyelvi oktatás egyenrangúságára.
Negyedik pont: nyitottság.
- nyitottnak kell lennünk és meg kell keresnünk a módját gyülekezettől – gyülekezetig haladva annak, hogy anyagilag is talpon tudjanak maradni kicsi gyülekezeteink a külföldi segélycsomagok anyagi forrásai nélkül is (pl. a visszaszolgáltatott ingatlanok bérbeadása, ésszerű gazdálkodás).
-nyitottnak kell lennünk a vegyes házasságból született híveink befogadására, integrálására
Ötödik pont: odafigyelni az egyház és a politika viszonyára. Próbáljunk meg nem belefolyni a politikai csatározásokba, lehetőleg jó távol maradni a politikától, a gyülekezet lelki fejlődése szempontjából ennek több a kára, mint a haszna.
Hatodik pont: figyeljünk oda, hogy hitben élő, hitvalló presbitereket, gondnokokat állítsunk gyülekezeteink élére.
Bennem egy Reményik Sándor idézet motoszkált, leírom hát az előadás végkövetkeztetéseképpen:
„…Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz,
s azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet!”
Tudjuk, hogy nem válthatjuk meg az egész világot, azt már a mi Urunk Jézus Krisztusunk megtette, nekünk itt és most kell helyt állnunk, azokért vagyunk felelősek, akikkel megosztjuk ezt a gyönyörű darab szülőföldünket, a gyermekeinket kell hitben, reménységben és becsületben felnevelnünk, ami tőlünk telik megtesszük hát, a többit pedig Isten kezébe tesszük!
Domahidi Péter gyönyörű hegedűjátékait hallgathattuk búcsúzóul (Mozart G-dúr hegedűversenye, valamint a „Shindler listája” c. film egyik betétdarabja). Bennem az istvánházi templom falain felkúszó hegedű hangja azt erősítette meg, ami a film végső következtetése is: Az élet győzedelmeskedik! Lehet, hogy most egyedül van ez a hegedűhang, de van valahol egy zenekar, ami hozzátartozik. És én egy zenekarról álmodom! Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni egymást!
Együttlétünket finom ebéddel, süteményekkel gazdagon megterített asztali beszélgetéssel folytattuk s újra megtapasztaltuk: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” 133. Zsoltár1LegyenLLLLLLLLLLL
Legyen a hála Istené a mai nap minden áldásáért! Köszönjük szépen az Istvánházi Gyülekezet és a lelkipásztora fáradozását!
Kali Tünde
Ludastelep

Sursa: www.Reformatus.ro


Contor Accesări: 2088, Ultimul acces: 2020-04-04 07:01:14


Nr. vizualizări:2451
Data ultimei vizualizări:2020-04-04 07:01:14
Data actualizare:2020-02-25 17:27:52
Data încărcării:2005-08-31 09:12:14
Nr. Mesaje:0
Nr. Fotografii:6
Fotografi:Reformatus.ro: 3, Diaszpóra Alapítvány: 2, Google Street View: 1

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Contor: 4

Printre copaci
Foto: Google Street View

Data: 2010-11-23
Contor: 39

Interior
Foto: Reformatus.ro

Data: 2010-11-23
Contor: 24

Interior
Foto: Reformatus.ro

Data: 2010-11-23
Contor: 28

Interior
Foto: Reformatus.ro

Data: 2015-04-08
Contor: 12

Dulap bibliotecă
Foto: Diaszpóra Alapítvány

Data: 2015-04-08
Contor: 11

Dulap bibliotecă - detaliu
Foto: Diaszpóra Alapítvány