Ploiesti :: Biserica Cristos Rege - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2019 BISERICI.org

Noutăți în... e-mail!

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Biserici

Biserica Cristos Rege
Ploiești
 HARTA S   HARTA G   VREMEA   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   CITEȘTE MESAJ 
Religie:Romano-catolic
Localitate:Ploiești
Județ:Prahova
Adresa:strada Stefan cel Mare nr.13
Cod poștal:100568
Telefon :0244... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele!
Adresă de e-mail :NU deținem adresa de e-mail...
Adrese utile:www.arcb.ro
www.ploiesti.ro
www.cjPH.ro
www.prefecturaPrahova.ro
Preot:Ion M. Solomon
Hram:Cristos Rege,
Stil arhitectonic:Neoromanic
Detalii:Precum reiese din documentele bisericești și din Istoricul începutului comunității romano-catolice din Ploiești, scris de către Mons. Iuliu Hering, paroh între 1889-1903, Parohia Romano-Catolică din Ploiești a fost înființată în anul 1843 de către Mons. Iosif Molajoni, episcop de Nicopole (Bulgaria) și administrator apostolic al Valahiei, sub domnia principelui Gheorghe Bibescu (1842-1848) .
Primul paroh stabilit a fost părintele franciscan Ludwig Bodor, trimis la Ploiești de către Mons. Iosif Molajoni, la 16 iunie 1843. S-a închiriat o casă în fosta “Piața Legumelor” (din fața primăriei) drept capelă și locuință pentru paroh, care casă și loc, mult timp apoi, chiar și după ce casa a fost dărâmată, a purtat numele de “Bărăția”. Pe data de 5 octombrie 1846 (stil nou) , Mons. Iosif Molajoni a cumpărat locul din strada ștefan cel Mare (actualul loc al bisericii și al casei parohiale) , lung de 77, 50 m și lat de 38 m, cu suma de 350 de galbeni.
Pe acest teren se aflau două căsuțe vechi și dărăpănate, una la dreapta și alta la stânga. După mici reparații, cea din stânga compusă din două odăițe, bucătărie și cămară, a servit de locuință pentru paroh, iar cea din dreapta a fost transformată în capelă, sfințită de către paroh în cinstea Arhanghelului Mihail.
In anul 1848 episcopul Angelo Parsi vizitează comunitatea catolică din Ploiești și donează suma de 2. 000 lei vechi pentru reparația capelei și a casei, iar în anul următor contribuie cu suma de 500 lei pentru împrejmuirea terenului bisericii. In anul 1850, ștefan Kris și Sebastian Banaschievici au cumpărat un clopot de 69 oka cu suma de 748 lei vechi, sumă la care s-a adăugat contribuția bănească atât a episcopului cât și a credincioșilor.
In ziua de 2 octombrie 1886, biserica este sfințită cu mare solemnitate de episcopul de atunci, Mons. Anton Iosif Pluym, în cinstea “Neprihănitei Zămisliri“, a cărei icoană a fost pictată de către pictorul G. Vastag, din Ploiești. In timpul păstoririi părintelui Iuliu Hering s-au făcut un frumos amvon de stejar masiv aurit și șase vitralii în pereții laterali ai bisericii, reprezentând în dreapta pe Sf. Ana cu Sf. Fecioară Maria (copilă) , Sf. Elisabeta și Sf. Apollonia, iar celelalte trei din stânga, pe Sf. Francisc Xaveriu, Sf. Gheorghe și Sf. Basilius.
Mai târziu, după dărâmarea bisericii vechi a fost clădită biserica nouă în 1938-1939, distrusă apoi în bombardamentul din anul 1944. In 1873 s-a adus din München o orgă care a funcționat până în 1915 când a fost dăruită bisericii catolice din Târgoviște, iar în locul ei a fost cumpărată una mai mare și mai frumoasă, construită de renumita fabrică de orgi “Schlesien Gebruder-Rieger “ din Iagerndorf, Austria.
In decursul anilor s-au procurat pentru biserică următoarele statui: Sf. Petru și Sf. Paul care, la clădirea bisericii noi, au fost donate bisericii romano-catolice din Sinaia, Inima lui Isus si Sf. Anton de Padova. S-au făcut: altarul Inimii lui Isus si altarul Sf. Anton. S-au procurat icoane noi pentru Calea Sf. Cruci, s-au înlocuit sfeșnicele de lemn din dreptul stațiunilor cu sfeșnice de metal, s-au procurat diverse obiecte necesare bisericii ca : dulapuri, bănci, confesionale, etc.
Casa parohială a fost dărâmată, în urma construirii bisericii, iar parohul a fost nevoit să locuiască din nou cu chirie până în 1868 când s-a clădit o nouă casă parohială, antreprenor fiind tatăl părintelui G. Horvath. Casa din dreapta, care servea drept capelă, a fost transformată în școala, întemeiată de părintele Felix Pongracz, în anul 1856-1857 și până la această dată a funcționat drept casă cu chirie.
La 31 mai 1937, în duminica Rusaliilor, părintele Dwucet face cunoscut credincioșilor intenția de a construi o altă biserică, rugându-i să contribuie fiecare după posibilități. Se întreprind diverse acțiuni de colectare de fonduri. Concomitent ia naștere Asociația Doamnelor Catolice având ca scop ajutorarea nevoiașilor dar mai ales colectarea de fonduri pentru noua biserică.
„In anul 1938 - scrie părintele Canonic Juliu Dwucet - fiind în posesia sumei de 400. 000 lei, am decis clădirea sfântului lăcaș cu convingerea fermă că Dumnezeu ne va ajuta s-o ducem la bun sfârșit. ” „Duminică, 1 mai 1938 - scrie el în continuare - după ce I. P. S. S. Arhiepiscopul nostru Alexandru Cisar a celebrat în vechea biserică Sf. Liturghie Pontificală și un solemn Te Deum drept mulțumire și recunoștință față de Domnul pentru toate harurile, ajutoarele, darurile și binecuvântările ce le-a trimis credincioșilor în această biserică, am ieșit cu toții în procesiune, așezând în spatele bisericii vechi, piatra fundamentală a noului lăcaș. ”
La 2 mai 1938 s-a început dărâmarea bisericii vechi, în locul ei construindu-se o biserică mai mare, mai spațioasă. In timpul construirii bisericii noi, serviciul divin s-a ținut în sala cea mare de festivități a școlii Catolice din strada C. Enescu, nr. 11. La 26 aprilie 1939, sărbătoarea Sf. Iosif, biserica a fost terminată definitiv și a fost sfințită de către Excelența sa Arhiepiscopul Alexandru Cisar în cinstea lui Cristos Rege, consacrându-se totodată și altarul principal.
La 1 mai 1939 s-a celebrat prima Sf. Liturghie solemnă Pontificală. Biserica are șase altare din lemn de stejar masiv de culoare naturală și aurite, confecționate de Firma Malek din Cestochowa, Polonia.
Cele 42 sfeșnice de metal pentru altare au fost făcute de o firmă din Cracovia. Stilul: romanic târziu cu elemente din gotic. Arhitectul: Romano De Simon. Antreprenorul: Giacomo Ciapollini.
Tot ce se află în biserică s-a făcut odată cu zidirea ei. De la biserica veche au rămas numai orga, icoana Neprihănitei Zămisliri, 10 bănci, icoanele de la Calea Sf. Cruci, un confesional, altarul Sf. Iosif din sacristie și cele două aghiazmatare făcute de Amedeo Franceskini. „Afară de contribuțiile mărinimoase ale enoriașilor - scrie tot Părintele Canonic Dwucet - menționăm pe d-l Inginer Stanislav Starke cu familia sa, care pentru înălțarea edificiului dumnezeiesc și ornamentarea interiorului bisericii au contribuit într-un mod excepțional de generos.
Primăria Municipiului Ploiești a donat pentru acest mare scop suma de 100. 000 lei. Guvernul italian - 23. 000 lei. Guvernul polon - 15. 000 lei. Bonifatius Vereiu - 25. 000 lei. Parohia rămâne recunoscătoare atât familiei inginerului Starke cât și tuturor binefăcătorilor acestui sfânt lăcaș. Așadar, cu ajutorul vădit al lui Dumnezeu am izbutit să-i ridicăm acest lăcaș, început cu mica sumă de 400. 000 lei, dar cu nestrămutata încredere în El, terminându-l într-un singur an, cu capitalul de peste 3. 000. 000 lei, liberi de orice datorie. ”
In urma groaznicului cutremur din 1940, clădirea a suferit stricăciuni foarte mari și a fost reparată în același an. In 1944 bombardamentele lansate asupra orașului Ploiești au atins și biserica. Au fost distruse cele șase vitralii, acoperișul, cea mai mare parte a ferestrelor, etc. A fost reparată din nou, obiectele distruse fiind înlocuite cu ceea ce s-a putut.
Cutremurul din 1977 afectează grav biserica. La inițiativa părintelui paroh Alexandru Cobzaru, turla bisericii este dărâmată și construită din nou, iar restul bisericii este consolidat și renovat în interior și exterior prin grija părintelui paroh Ilie Sociu. Acestea sunt duse la bun sfârșit în anul 1993. La inițiativa părintelui Alexandru Cobzaru, între anii 1981-1983, este dărâmată casa parohială, veche de peste 80 ani, devenită insalubră, cu un grad avansat de uzură și este construită o nouă casă parohială, solidă și frumoasă, cu demisol, parter și două etaje, existentă și astăzi.
Scoala primară elementar㠓Sfântul Anton” Ploiești
Scoala a fost înființată în 1856-1857 de către părintele Felix Pongracz. La început a funcționat într-o casă închiriată. După terminarea construcției bisericii în 1864, casa din dreapta, care servea drept capelă a fost renovată și pusă la dispoziția școlii care a funcționat aici până în anul 1904, când a fost cumpărat un imobil pe strada C. Enescu, nr. 11 (astăzi, strada Aurel Vlaicu) . Această casă era cu etaj având forma de careu și ocupa toată curtea. Etajul a fost dărâmat, precum și partea din spate a clădirii și în anul 1911 a fost construită o școală nouă cu etaj și locuință pentru profesori, iar partea de la stradă a fost reparată și transformată în sala de festivități și cancelarie.
Bombardamentul din 1943 a distrus clădirea din față, iar cea nouă a suferit stricăciuni foarte mari, dar cu ajutorul lui Dumnezeu au fost reparate repede. Scoala avea clasele I - IV. Incepând cu anul 1910, odată cu venirea părintelui paroh Iuliu Dwucet, care preia și conducerea școlii, aceasta cunoaște o dezvoltare deosebită. In 1918, școala Catolică cu limba română, după programa Statului, și cu limbile franceză, germană și lucru de mână, era frecventată de peste 100 de elevi. în 1929, școala Catolică obține dreptul de publicitate, adică elevii nu mai trebuiau să susțină examene în fața comisiei numită de Minister, cum se procedase în trecut. Examenele erau susținute în fața corpului didactic al școlii și recunoscute de Stat, iar certificatele eliberate de ea permiteau elevilor înscrierea la orice școală superioară.
„Rezultatele deosebite ale școlii Primare Parohiale „Sfântul Anton” din Ploiești - scria Părintele Director Iuliu Dwucet - se puteau vedea la examenele de admitere la școlile superioare pe care toți elevii noștri le treceau într-un mod strălucit, făcând cinste școlii noastre catolice, care trecea drept cea mai bună din oraș, luând un avânt atât de mare încât număra până la 260 - 280 elevi. ” Scoala a funcționat din 1856 până în septembrie 1948, când a fost luată de Stat, adică a fost naționalizată.
Se presupune că cimitirul sfințit de către Episcopul Angelo Parsi în anul 1851 a fost chiar pe terenul cumpărat pentru biserică de către Episcopul Molajoni în anul 1846. Existența acestui cimitir se poate dovedi și prin faptul că în anul 1910, la venirea preotului paroh Iuliu Dwucet, s-au găsit multe morminte în acest teren precum și două cavouri bine conservate. Cimitirul a fost administrat de un comitet mixt catolic-protestant care l-a condus mulți ani în armonie.
Mai târziu, ivindu-se unele neînțelegeri în privința administrației cimitirului, partea catolică hotărăște în adunarea generală din 9 septembrie 1932, retragerea membrilor ei din comitetul mixt, urmând să se administreze singură. Averea cimitirului a fost împărțită în mod egal : 50% pentru catolici și 50% pentru luterani - calvini. Această despărțire, deși nedorită de catolici, a fost benefică totuși.
In 1933, la un an după despărțirea administrației cimitirului, catolicii construiesc în partea lor o frumoasă bisericuță, înzestrând-o cu tot ceea ce era necesar, precum și o locuință confortabilă pentru intendent. Se introduce lumina electrică și apa, iar, în anul 1935, se ridică o cruce monumentală în mijlocul cimitirului.
Știri despre biserică:

»  Hramul bisericii Cristos Regele Universului din Ploiești (2018-11-27)

 Închide 

Hramul bisericii Cristos Regele Universului din Ploiești

[2018-11-27]
Liturghie de hram
Anul liturgic ce se apropie de sfârșit ne reamintește apropierea împărăției adevărate ce îl are drept rege pe Domnul nostru Isus Cristos. Așadar, comunitatea din Ploiești împreună cu invitații săi veniți de aproape sau de departe s-au adunat în biserica parohială pentru a-l sărbătorii pe adevăratul conducător al universului.

Sfânta Liturghie a hramului a fost prezidată de Preasfințitul Cornel Damian, alături de care au concelebrat 18 preoți din decanatul de Ploiești și din București. În scaunul de spovadă părintele Iulian Misariu OFMConv a împărțit milostivirea lui Dumnezeu. Corul Santa Cecilia a înălțat și mai mult sufletele credincioșilor prin cântările solemne: Missa de Angelis, Ave Verum Corpus de W. A. Mozart, Locus Iste de A. Bruckner. În cadrul predicii, Preasfințitul Cornel, la îndemnul Bisericii, a invitat credincioșii să îl contemple pe Cristos Regele Universului și, citându-l pe Sfântul Părinte Papa Francisc, le-a reamintit că deasupra diferitelor puteri politice se află o altă putere: cea a iubirii. Toate sunt trecătoare, efemere. Ceea ce durează este puterea iubirii. Această putere a iubirii se manifestă prin dăruirea în umilință a lui Cristos în mâinile puterii efemere a oamenilor. Să facem pasul convertirii, ne-a invitat Excelența Sa, pentru a trăi în împărăția Regelui Iubirii.
După Sfânta Liturghie și un scurt moment de adorație, Preasfințitul a invitat întreaga adunare să înainteze un gând de recunoștință față de cei care au trecut din această viață și care au făcut posibilă înființarea și creșterea în credință a comunității parohiale din Ploiești care anul acesta împlinește 175 de ani. Un ultim impact pozitiv al sărbătorii a venit din partea îndemnurilor părintești ale Preasfințitului, adresate tinerilor și celor prezenți, în urma concluziilor Sinodului tinerilor. Urmând exemplul ucenicilor ce au fost însoțiți de Domnul înviat spre Emaus, tinerii trebuie să rămână atașați de Cristos și Biserică. Preoții și părinții lor trebuie să îi asculte și să le răspundă pe măsura așteptărilor, iar exemplul lor să îi conducă la Biserică unde Domnul ne vorbește din Scriptură și se dezvăluie în timpul frângerii pâinii. (pr. Daniel Gheorghiță Benchea pentru Angelus.com.ro)

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 253, Ultimul acces: 2019-02-18 11:05:04

»  Concert vocal-cameral în biserica „Cristos Rege” din Ploiești (2018-07-13)

 Închide 

Concert vocal-cameral în biserica „Cristos Rege” din Ploiești

[2018-07-13]
Concert
Festivalul internațional de muzică clasică și contemporan㠄Țintea Muzical㔠a împlinit anul acesta o vârstă rotundă. Aflat la cea de a 10-a sa ediție, festivalul s-a încheiat cu un concert ce a avut loc sub cupola de asemeni rotundă, generoasă, luminoasă a bisericii romano-catolice „Cristos Rege” din Ploiești, biserică devenită deja partener al festivalului care, iată, poposește aici cu bucurie în fiecare an.

Îmbrățișând o temă legată de astă dată de centenare, de cifra 100 – de 10 ori câte 10 -, festivalul a alcătuit pentru ultimul concert un program care s-a deschis cu o hor㠖 dansul în cerc care stă sub semnul aceluiași „rotund”. Este vorba de „Hora unirei” de Alexandru Flechtenmacher în aranjamentul pentru vioară și pian de George Enescu, lucrare interpretată de tânăra violonistă Mihaela Mitrofan, acompaniată la pian de Adriana Maier. Au urmat câteva lucrări franceze, din care primele au omagiat doi compozitori cu o muzică adâncă, plină de armonie, de poezie: Claude Debussy și Lili Boulanger, amândoi plecați din această lume în anul 1918. Ultima dintre ele, de o altă factură, a încălzit și înseninat inimile ascultătorilor atât prin textul de o profunzime aparte, cât și prin armonia încărcată, dar plină de naturalețe: este vorba de „Au matin”, din tripticul pentru voce și org㠄Les Angélus” de Louis Vierne. Soliști au fost mezzosoprana Carolina Iulia Astanei și pianistul Otto Probst, ambii veniți din Austria, dar cu reală deschidere către muzica franceză.
Paginile românești incluse în programul acestei seri de muzică de la biserica „Cristos Rege” au inclus piese scrise înainte de 1918 – „Somnoroase păsărele” de Gheorghe Dima, „Primavera” de Alfonso Castaldi, trei lieduri de Constantin Brăiloiu, „Bagatela” de Ion Scărlătescu și, din nou, o lucrare provenită din dansul în cerc tipic acestui spațiu geografic: „Hora staccato” de Grigoraș Dinicu – dar și piese contemporane, semnatarii lor fiind Dana Cristina Probst și Sebastian Dumitrescu. Așa cum concertul a început cu rugăciunea Tatăl nostru rostită la îndemnul pr. Iosif Imbrișcă de toți cei prezenți – invitați, credincioși ai parohiei, artiști – el s-a și încheiat cu o rugăciune, de această dată muzicală: „Pie Jesu”, pentru voce și orgă, de Lili Boulanger, ultima lucrare a compozitoarei franceze plecată din această lume la numai 24 de ani. Cercul s-a închis în infinitul către care ne îndreptăm ochii cu toții – prin muzică, prin cuvânt, prin inimă.
Închei și eu aceste puține rânduri cu versurile pe care Louis Vierne a compus piesa „Au matin”, cu bucuria întâlnirii prin sunete și gânduri dintre noi, cei câțiva muzicieni de mai de departe sau de mai aproape, și comunitatea deosebită a bisericii Cristos Rege din Ploiești: „Sur ma ville endormie a sonné l’Angélus, / L’Angélus des clochers en hommage Ă  Marie: / Vois comme fuit la nuit et comme le salut de l’Archange / est joyeux sur ma ville endormie. / Comme faon de la biche au revers des côteaux / Va bondir le soleil!…” (Dana Cristina Probst pentru Angelus.com.ro)

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 546, Ultimul acces: 2019-02-18 11:05:04

»  Hramul bisericii Cristos, Regele Universului, din Ploiești (2017-11-27)

 Închide 

Hramul bisericii Cristos, Regele Universului, din Ploiești

[2017-11-27]
Hram la Ploiești
27.11.2017, București (Catholica) - Credincioșii comunității romano-catolice din Ploiești, împreună cu invitații veniți de aproape sau mai de departe, în seara zilei de duminică, 26 noiembrie 2017, au serbat hramului comunității. Sfânta Liturghie a fost prezidată de pr. Gabriel Popa, secretar arhidiecezan, însoțit fiind de pr. Emil Moraru, prodecan al Institutului Teologic din București, și pr. Marian Blaj, responsabil diecezan cu Pastorația Tineretului. De asemenea, au concelebrat și ceilalți părinți parohi din comunitățile decanatului, aflăm de pe Angelus.Com.ro.
Predica a fost susținută de pr. Mihai-Damian Baciu, capelan la Timișul de Sus. În centrul ideilor sale s-a aflat Persoana lui Isus Cristos, Regele Universului, care trebuie să domnească peste inimile noastre. De asemenea, sfinția sa a susținut că pentru a reuși aceasta este nevoie să trăim cu iubire fiecare acțiune a noastră. Toate celelalte cuvinte au întărit aceste idei. Sărbătoarea a fost înfrumusețată și de prezența corului parohial „Santa Cecilia” care și-a exprimat admirația față de Cristos Rege intonând cu entuziasm Missa Brevis de W. A. Mozart, dar și alte cântări deosebite, precum Ave Verum Corpus sau Locus Iste.
Sfânta Liturghie s-a încheiat cu un frumos timp de adorație, în care toți cei prezenți au îngenuncheat, la propriu, în fața Regelui prezent în Preasfânta Euharistie. Sărbătoarea a continuat cu momente de comuniune în care credincioșii și preoții parohiei, împreună cu confrații prezenți și cu invitații comunității, au servit din bunătățile pregătite și servite în Oratoriul parohial.

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 1029, Ultimul acces: 2019-02-18 11:05:04

»  Hramul bisericii „Cristos, Regele Universului” din Ploiești (2016-11-25)

 Închide 

Hramul bisericii „Cristos, Regele Universului” din Ploiești

[2016-11-25]
25.11.2016, Ploiești (Catholica) - Credincioșii romano-catolici din parohia „Cristos, Regele Universului”, din Ploiești, au sărbătorit, duminică, 20 noiembrie 2016, hramul bisericii lor. Sfânta Liturghie solemnă a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, alături de care au concelebrat șaisprezece preoți. La bucuria catolicilor din Ploiești – prezenți în număr mare la sărbătoarea comunității lor – au participat și oaspeți veniți din comunitățile învecinate.
În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul a reliefat faptul că semnul crucii, pus în toți, este semnul unității noastre, iar în această unitate noi primăm supunerea și adorația față de Cristos, Regele nostru, a cărui împărăție – veșnică și universal㠖 cuprinde atât timpul cât și universul vizibil și invizibil, iar Biserica Universală (Biserica Catolică) este semnul Împărăției lui Cristos, împărăție a adevărului și a vieții. Cântările la Sfânta Liturghie au fost interpretate de corul „Sancta Cecilia”, al parohiei romano-catolice din Ploiești, care a cântat „Misa Încoronării” (KV 317) de W. A. Mozart, „Ave Verum Corpus” de W. A. Mozart și „Locus Iste” de A. Bruckner.
Celebrarea s-a încheiat cu un moment de adorație euharistică, în cadrul căreia s-a făcut actul de consfințire la Preasfânta Inimă a lui Isus, urmat de binecuvântarea finală cu Preasfântul Sacrament. Părintele Iosif Imbrișcă, parohul comunității romano-catolice din Ploiești, le-a mulțumit preoților și credincioșilor pentru prezență, precum și tuturor acelora care s-au îngrijit ca sărbătoarea să fie frumoasă. (pr. Felician Iancu pentru ARCB.ro)

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 2058, Ultimul acces: 2019-02-18 11:05:04


Nr. vizualizări:7729
Data ultimei vizualizări:2019-02-18 11:05:04
Data actualizare:2005-07-25 16:34:28
Data încărcării:2005-07-25 16:34:28
Nr. Mesaje:1
Întrebare:
(2009-03-17)
Stie cineva programul liturghiilor de la aceasta Biserica?!
@yahoo.com
Nr. Fotografii:4

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Data: 2008-02-19
Contor: 300

Vedere de ansamblu
Foto: Voluntar

Data: 2011-01-18
Aparat: Samsung Techwin <KENOX S730 / Samsung S730>
Contor: 142

Vedere parțială
Foto: Manolescu Ioan

Data: 2008-02-19
Contor: 310

Altarul
Foto: Voluntar

Data: 2007-09-27
Contor: 95

Interior
Foto: internet